Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • SVEA11

Kanske har det svenska samhället aldrig varit så skrivande och läsande som nu. Samtidigt är variationen i hur vi använder det svenska språket i olika situationer och genrer stor. För att göra det ännu mer komplicerat så förändras språket hela tiden, och olika grupper har olika språkbruk och olika attityder till språket. Det här kan göra det svårt att navigera i vår språkliga och textcentrerade värld.

Kurstillfälle: vårterminen 2023
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2023-01-16 – 2023-06-04
Anmälningskod: LU-76710
Behörighet: Grundläggande behörighet

Lärare: Anna W Gustafsson, Marit Julien, Kikki Nillasdotter, Sanna Skärlund

Information om ingående delar

  1. Svenska språket i vår egen tid , 7,5 hp
  2. Textkunskap och textanalys , 7,5 hp
  3. Svensk grammatik , 7,5 hp
  4. Tala, skriva, övertyga , 7,5 hp

Svenska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15