Kurs

Kurskod: SPAA01
Engelsk titel: Spanish: Level 1
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2018.

Kurstillfälle: höstterminen 2018
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2018-09-03 – 2019-01-18
Anmälningskod: LU-36521
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska 6, Spanska språk 3 eller Engelska B, Spanska steg 3 (områdesbehörighet 2/A2)

Introduktionsmöte: 2018-09-03 kl. 9.00 – 10.00 i SOL:L503

Lärare: Christian Claesson, Santiago Esparza Celorrio, Carlos Henderson, Antonio Vázquez, Victor Wahlström

Beskrivning

Kursen ger övergripande kunskaper om språk, litteratur och samhälle i Spanien och Spanskamerika. Kursen ger också muntlig och skriftlig färdighetsträning. Kursen består av fem delkurser. Delkursen i grammatik pågår hela terminen medan de andra delkurserna avlöser varandra.

Förkunskaper:
För att bli antagen på grundkursen i spanska (1-30 hp) måste du ha läst minst gymnasiets steg 3. Vi vet dock att många, trots att de formellt uppfyller behörighetskraven, upplever att det är ett mycket stort glapp mellan spanskan på gymnasiet och universitetsstudierna i ämnet. Därför rekommenderar vi att du som funderar på att läsa grundkursen testar dina förkunskaper genom att göra det så kallade DELE-provet på nivå B1. Du hittar provets olika delar och facit här: http://diplomas.cervantes.es/informacion-general/nivel-b1.html.
Detta prov ger en indikation på om du har tillräckligt goda förkunskaper för att klara vår grundkurs, även om ett gott resultat (ca 80% rätt och uppåt) förstås inte innebär någon garanti.

Delkurser

 1. Spansk och latinamerikansk text, 6 hp
  Under denna delkurs utvidgar du ditt ordförråd, blir uppmärksam på grammatiska strukturer i texterna som består av både sakprosa och skönlitteratur. Du utvecklar din talade spanska i diskussioner om texterna. Du tränar också att skriva på spanska. Kursen fungerar som introduktionskurs och tenteras i ett skriftligt prov.
 2. Text om spanskt samhälle under 1900-talet, 6 hp
  Kursen innebär ett koncentrerat studium av spanskt samhälle under 1900-talet. Du läser ett skönlitterärt verk som anknyter till temat. Genom diskussioner i grupp och övningar bearbetar du kursinnehållet. Kursen tenteras i ett skriftligt prov.
 3. Text om latinamerikanskt samhälle under 1900-talet, 6 hp
  I denna delkurs läser du texter om latinamerikanskt samhällsliv som framför allt rör 1900-talet. Arbetsmaterialet kan bestå av böcker, tidningstexter, aktuella dokumentärer samt spelfilm. Kursinnehållet bearbetas kontinuerligt genom muntliga och skriftliga övningar.
  Kursen examineras genom muntligt redovisning i grupp och med en skriftlig tentamen.
 4. Spansk litterär text från 1900-talet, 6 hp
  Kursen gör dig förtrogen med spansk kultur och skönlitteratur från 1900-talet. Den ger dig också verktyg för att tala och skriva om litteratur med en adekvat terminologi. Kursmaterialet består företrädesvis av romantext men även dokumentärer och spelfilm kan förekomma. Du ska kritiskt bearbeta materialet muntligt genom redogörelser och diskussioner, samt skriftligt genom kortare skrivövningar. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen.
 5. Spansk grammatik med övningar, 6 hp
  Kursen ger dig en översikt över spansk grammatik och du tränar tillämpning av grammatiska regler i samband med översättning till och från spanska.
  Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och en skriftlig tentamen.

  Efter kursen:
  Du kan läsa spanska som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1-90 hp) och ta en examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180 hp) med spanska som huvudämne.
  Utbildning i spanska finns även på avancerad nivå inom Masterprogrammet i översättning, Masterprogrammet i språk och språkvetenskap och Masterprogrammet i Litteratur - Kultur – Media.

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Bedömning av kunskaper i språk från språkkurser

Behörighetskrav för olika nivåer:

Nybörjarkurs II/Preparandkurs kräver antingen

 • Steg 2 från gymnasiet eller
 • Nybörjarkurs I eller
 • språkintyg på nivå A2 enligt GERS (Gemensam europeisk referensram för språk).

Grundkurs kräver

 • minst Steg 3 (upp till Steg 7) eller
 • Nybörjarkurs II eller
 • språkintyg med minst nivå B1 enligt GERS.

Nyare svenska gymnasiebetyg och akademiska meriter från högskolor/universitet i Sverige laddas automatiskt upp i det nationella studentregistret i samband med din ansökan.

Om du däremot har språkintyg från utlandet ska du skanna det och ladda upp det på "Mina sidor"www.antagning.se före sista ansökningsdag. Observera att språkintyget måste innehålla resultat på skriftliga och muntliga prov. Intyg på deltagande godkänns inte.

GERS är en gemensam europeisk referensram för språk (CEFR på engelska). Du hittar översiktig information om den på wikipedia:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gemensam_europeisk_referensram_för_språk

Bedömning av kunskaper i språk utan formell behörighet

Vid Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet förekommer varken allmänna språknivåtest eller antagningsprov till Nybörjarkurs II/Preparandkurs eller Grundkurs.

Har du inga dokumenterade kunskaper i språket men ändå menar dig ha tillräckliga språkkunskaper, kan du ansöka om prövning av reell kompetens för den särskilda behörigheten i språk. Detta gäller alltså endast för nivåerna Nybörjarkurs II/Preparandkurs eller Grundkurs.

Reell kompetens innebär din samlade kompetens, oavsett hur den inhämtats och oavsett om du har formella betyg på den eller inte. Syftet med prövningen är att bedöma om din samlade kompetens är tillräcklig för att du ska kunna klara av utbildningen du söker.

Sök kursen du tror du är behörig till på www.antagning.se OCH ansök om prövning av reell kompetens innan sista ansökningsdag. Ansökan om prövning av reell kompetens handläggs inte vid Sen anmälan.

Följ anvisningarna på LU:s hemsida, "Ansöka om reell kompetens":
https://www.lu.se/studera/anmalan-och-antagning/behorighet/behorig-genom-reell-kompetens/ansoka-om-reell-kompetens

Spanska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15