Kurs

Kurskod: SFSH30
Engelsk titel: Swedish as a Foreign Language: Level 5-8
Högskolepoäng: 30

OBS! Informationen nedan är från vårterminen 2023. Kursen ges även innevarande termin. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2023
Studiesätt: heltid , dagtid
Kursperiod: 2023-01-16 – 2023-06-04
Anmälningskod: LU-76706
Behörighet: Grundläggande behörighet med undantag för svenska, samt avklarad nivå 4 inom ramen för svenska som främmande språk vid Lunds universitet eller motsvarande kunskaper. Motsvarande kunskaper kan styrkas genom godkänt inträdesprov.

Introduktionsmöte: 2023-01-16 kl. 13.30 – 15.00 i SOL:A129b

Lärare: Fredrik Persson , Sandy Åkerblom

Beskrivning

Kursen Svenska som främmande språk är en högskoleförberedande kurs som efter en termins heltidsstudier och godkänt slutprov ger behörighet i svenska för högskolestudier. Kursen ger alltså samma behörighet som t.ex. godkänt TISUS-test ger och motsvarar Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 från gymnasieskolan eller Komvux.

Kursen innehåller undervisning och praktiska övningar i svensk språkfärdighet. Jämsides med färdighetsträningen görs en genomgång av särdragen i svenskans grammatiska och fonetiska system. I kursen tränas muntlig färdighet genom diskussioner, argumentationer, kortare anförande och föredrag. Den skriftliga språkfärdigheten tränas genom varierade skrivuppgifter såsom uppsatsskrivning, referat, praktiska skrivelser och sammanställningar av fakta från olika informationskällor. Olika texter analyseras med utgångspunkt i genre och språklig stil. Läsförmågan uppövas genom studier av såväl sakprosatexter som skönlitteratur. Tidningsartiklar, radio- och tv-program används i färdighetsträningen.

För information om behörighet till denna kurs samt datum och tider för nivåtest, se kurshemsidorna.

Ingående delar

 • Skriftlig färdighet, nivå 5 , 5,5 hp
 • Muntlig färdighet, nivå 5 , 2 hp
 • Skriftlig färdighet, nivå 6 , 5,5 hp
 • Muntlig färdighet, nivå 6 , 2 hp
 • Skriftlig färdighet, nivå 7 , 5,5 hp
 • Muntlig färdighet, nivå 7 , 2 hp
 • Skriftlig färdighet, nivå 8 , 5,5 hp
 • Muntlig färdighet, nivå 8 , 2 hp
 • Skriftlig färdighet, nivå 5 , 5,5 hp
 • Muntlig färdighet, nivå 5 , 2 hp
 • Skriftlig färdighet, nivå 6 , 5,5 hp
 • Muntlig färdighet, nivå 6 , 2 hp
 • Skriftlig färdighet, nivå 7 , 5,5 hp
 • Muntlig färdighet, nivå 7 , 2 hp
 • Skriftlig färdighet, nivå 8 , 5,5 hp
 • Muntlig färdighet, nivå 8 , 2 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
2 september 2024 – 19 januari 2025

Öppnar eventuellt för sen anmälan den 15 juli 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Svenska som främmande språk: Nivå 5-8 är 57 500 SEK.

Svenska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Svenska som främmande språk

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15