Kurs

Kurskod: ÖVSK11
Engelsk titel: Translation: B.A. Course
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för höstterminen 2024. Kursen har även givits tidigare. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: heltid , distanskurs
Kursperiod: 2024-09-02 – 2025-01-19
Anmälningskod: LU-37032
Behörighet: För tillträde till kursen krävs att den studerande har avslutat ÖVSD61, Översättning till svenska - i teori och praktik, 60 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper.

Beskrivning

Kursen består av följande delkurser:

  • Yrkeskunskap för översättare 3, 1,5 högskolepoäng
  • Översättning till svenska 4: Självständig översättning 7,5 högskolepoäng
  • Översättningsvetenskaplig teori och metod, 6 högskolepoäng
  • Examensarbete i översättning, 15 högskolepoäng

Kursen Yrkeskunskap för översättare 3 omfattar moment där efterredigering av maskinöversatt text samt undertextning presenteras och övas. Kursen avslutas med en självständig uppgift som ska likna ett autentiskt översättningsuppdrag i så hög grad som möjligt.

I kursen Översättning till svenska 4 genomför den studerande en längre översättningsuppgift som kan utgöras av ett autentiskt översättningsuppdrag. Översättningsuppgiften kan ta formen av t ex en tidskriftsartikel, ett eller flera kapitel ur en bok, en eller flera delar av en hemsida eller en bruksanvisning. Uppgiftens längd är delvis avhängig av dess svårighetsgrad. Parallellt med översättandet skriver den studerande en loggbok över sitt arbete där problem och lösningar på dessa diskuteras och analyseras.

I kursen Översättningsvetenskaplig teori och metod presenteras forskningsläget inom översättningsvetenskapen översiktligt. Därefter ges en fördjupad genomgång inom ett par översättningsvetenskapliga specialområden. Inom varje område behandlas såväl bakomliggande teorier som vanliga metoder för forskning inom området samt exempel på forskningsresultat. Fördjupningsstudierna sker dels i form av föreläsningar och gruppdiskussioner, dels i form av seminarier där de studerande genom muntligt referat och skriftligt stöd redogör för innehållet i vetenskaplig litteratur inom området. Kursen avslutas med att den studerande skriver en kort forskningsrapport.

I kursen Examensarbete i översättning genomför den studerande ett examensarbete som består av en översättningsvetenskaplig analys av en egen, längre översättning. Examensarbetet ska utformas som en uppsats och omfatta en textanalys av källtexten, en analys av översättningens målgrupp, funktion och överordnade strategi samt en fördjupad analys av något specifikt översättningsproblem. Den fördjupade analysen ska genomföras med tillämpning av relevant översättningsvetenskaplig teori och metod. Texten som helhet ska följa normerna för en akademisk uppsats på kandidatnivå. Kursen omfattar också biblioteksundervisning gällande litteratursökning i vetenskapliga bibliotekskataloger och databaser.

De källspråk som erbjuds hösten 2024 är engelska, franska och spanska, men eventuellt kan också andra källspråk erbjudas, om tillgängliga lärare finns.

Sen anmälan

Kursen kommer att öppnas upp för sen anmälan den 15 juli.

Ingående delar

  • Yrkeskunskap för översättare 3 , 1,5 hp
  • Översättning till svenska 4: Självständig översättning , 7,5 hp
  • Översättningsvetenskaplig teori och metod , 6 hp
  • Examensarbete i översättning , 15 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid distans Lund, heltid
2 september 2024 – 19 januari 2025

Öppnar eventuellt för sen anmälan den 15 juli 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Översättning: Kandidatkurs är 57 500 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
höstterminen 2024

Öppnar eventuellt 15 juli

Svenska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15