Kurs

Kurs 60 högskolepoäng • ÖVSD62

Har du redan läst tre terminer på högskolenivå? Funderar du på hur du kan använda dina ämneskunskaper och ditt språkintresse? Distanskursen Översättning till svenska – i teori och praktik (60 hp) ger dig kunskaper och färdigheter för att arbeta som översättare inom olika genrer och ämnesområden.

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Termin: 2
Studiesätt: heltid, distanskurs
Kursperiod: 2023-08-28 – 2024-06-02
Behörighet: 90 högskolepoäng i godkända kurser (vari högskolepoäng i källspråket kan ingå; nybörjarkurser räknas ej) samt godkänt antagningsprov. Därtill krävs språkkunskaper motsvarande 30 högskolepoäng i källspråket danska, 60 högskolepoäng i källspråket engelska eller 90 högskolepoäng (nybörjarkurser räknas ej) i något av källspråken arabiska, franska, italienska, japanska, kinesiska, nygrekiska, ryska, spanska eller tyska.

Lärare: Lisa Holm, Ingela Johansson, Mari Mossberg

Information om ingående delar

  1. Yrkeskunskap för översättare 1 , 1,5 hp
  2. Svensk stilistik och språkriktighet , 6 hp
  3. Grammatik och semantik , 7,5 hp
  4. Översättning till svenska 1: Allmän sakprosa , 7,5 hp
  5. Textanalys , 7,5 hp
  6. Yrkeskunskap för översättare 2 , 1,5 hp
  7. Översättning till svenska 2: Fackspråk , 7,5 hp
  8. Fackspråk och terminologi , 6 hp
  9. Översättning till svenska 3: Skönlitteratur , 7,5 hp
  10. Översättningsvetenskap och översättningsanalys , 7,5 hp

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2024

Sen anmälan

Öppen för sen anmälan

Svenska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Arbetsmarknad

Vad kan man arbeta med efter studierna?

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15