Kurs

Kurskod: LINK21
Engelsk titel: Phonetics: Level 3 - B. A. Course
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2019.

Kurstillfälle: höstterminen 2019
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2019-09-02 – 2020-01-19
Anmälningskod: LU-35651
Behörighet: Grundläggande samt Lingvistik, fortsättningskurs (LINA21) eller motsvarande kunskaper

Introduktionsmöte: 2019-09-04 kl. 10.15 – 12.00 i SOL:H428b

Lärare: Victoria Johansson

Beskrivning

Kursens innehåll

I kandidatkursen i Fonetik får du möjlighet att bredda och fördjupa din kunskap inom lingvistisk forskning, med speciellt fokus på produktion och perception av tal. Utöver detta skriver du en självständig kandidatuppsats (på engelska eller svenska) och försvarar denna uppsats vid ventilering. Uppsatsen behandlar ett ämne som bestäms i samråd med kursledare och handledare, och som kan falla inom vilken som helst del av ämnet Fonetik. Du deltar också aktivt i seminarier och verkar som opponent vid ventileringen av någon uppsats. 

Kursen ges under höstterminen och består av följande delkurser: 1. Produktions- och perceptionsteori, 7,5 hp; 2. En valfri kurs med lingvistisk inriktning, 7,5 hp; 3. Examensarbete i fonetik, 15 hp .

Kursens placering

Studieämnet lingvistik kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180 hp). På kandidatterminen (tredje terminen) väljer du mellan inriktningarna Allmän språkvetenskap och Fonetik.

Utbildning i fonetik finns även på avancerad nivå inom Masterprogrammet i språk och språkvetenskap.

Delkurser

 1. Produktions- och perceptionsteori, 7,5 hp
 2. Fonetik: examensarbete, kandidatkurs, 15 hp
 3. Datorn i språkforskningen, 7,5 hp
 4. Tal och skrift i ett utvecklingsperspektiv, 7,5 hp
 5. Läs- och skrifutveckling och läs- och skrivsvårigheter, 7,5 hp
 6. Svenskans fonetiska geografi, 7,5 hp
 7. Rösten, 7,5 hp
 8. Skrift och språk, 7,5 hp
 9. Historisk lingvistik, 7,5 hp
 10. Valfri kurs, 7,5 hp
 11. Pragmatik - kontextberoende betydelse, 7,5 hp
 12. Fonologi, 7,5 hp
 13. Språkets uppkomst, 7,5 hp
 14. Analys av språkligt beteende, 7,5 hp
 15. Kommunikation hos männsikor och andra djur, 7,5 hp
 16. Lingvistiska fältmetoder, 7,5 hp
 17. Metalingvistik - språket som kunskapsobjekt, 7,5 hp
 18. Psykolingvistik, 7,5 hp
 19. Språk och musik, 7,5 hp
 20. Aktuell tvärvetenskaplig språkforskning, 7,5 hp
 21. Semiotik: Översättningsteori, 7,5 hp
 22. Talteknologi, 7,5 hp
 23. En språktypologisk fallstudie, 7,5 hp
 24. Språk, kultur och tanke, 7,5 hp
 25. Historisk lingvistik, 7,5 hp
 26. Pragmatik - kontextberoende betydelse, 7,5 hp
 27. Språket och hjärnan, 7,5 hp
 28. Experimentell fonetik, 7,5 hp
 29. Teoretiska aspekter på språkutveckling, 7,5 hp
 30. Visuellt språk - gester och tecken, 7,5 hp

Behörighet

Grundläggande samt Lingvistik, fortsättningskurs (LINA21) eller motsvarande kunskaper.

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Lingvistik

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Fonetik

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Läs här
Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15