Course

Course code: LINK21
Swedish title: Fonetik: Kandidatkurs
ECTS credits: 30

NB! The course is not given this semester. The information below was about autumn semester 2019.

Study period: autumn semester 2019
Type of studies: full time, day
Study period: 2019-09-02 – 2020-01-19
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-35651

Introductory meeting: 2019-09-04 at 10:15 – 12:00 in SOL:H428b

Teachers: Victoria Johansson

Description

Kursens innehåll

I kandidatkursen i Fonetik får du möjlighet att bredda och fördjupa din kunskap inom lingvistisk forskning, med speciellt fokus på produktion och perception av tal. Utöver detta skriver du en självständig kandidatuppsats (på engelska eller svenska) och försvarar denna uppsats vid ventilering. Uppsatsen behandlar ett ämne som bestäms i samråd med kursledare och handledare, och som kan falla inom vilken som helst del av ämnet Fonetik. Du deltar också aktivt i seminarier och verkar som opponent vid ventileringen av någon uppsats. 

Kursen ges under höstterminen och består av följande delkurser: 1. Produktions- och perceptionsteori, 7,5 hp; 2. En valfri kurs med lingvistisk inriktning, 7,5 hp; 3. Examensarbete i fonetik, 15 hp .

Kursens placering

Studieämnet lingvistik kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180 hp). På kandidatterminen (tredje terminen) väljer du mellan inriktningarna Allmän språkvetenskap och Fonetik.

Utbildning i fonetik finns även på avancerad nivå inom Masterprogrammet i språk och språkvetenskap.

Modules

 1. Produktions- och perceptionsteori, 7.5 ECTS
 2. Fonetik: examensarbete, kandidatkurs, 15 ECTS
 3. Datorn i språkforskningen, 7.5 ECTS
 4. Tal och skrift i ett utvecklingsperspektiv, 7.5 ECTS
 5. Läs- och skrifutveckling och läs- och skrivsvårigheter, 7.5 ECTS
 6. Svenskans fonetiska geografi, 7.5 ECTS
 7. Rösten, 7.5 ECTS
 8. Skrift och språk, 7.5 ECTS
 9. Historisk lingvistik, 7.5 ECTS
 10. Valfri kurs, 7.5 ECTS
 11. Pragmatics, 7.5 ECTS
 12. Phonology, 7.5 ECTS
 13. The Origins of Language, 7.5 ECTS
 14. Analysing Language Behaviour, 7.5 ECTS
 15. Communication in Humans and Other Animals, 7.5 ECTS
 16. Methods of Linguistic Fieldwork, 7.5 ECTS
 17. Metalingvistik - språket som kunskapsobjekt, 7.5 ECTS
 18. Psycholinguistics, 7.5 ECTS
 19. Language and Music, 7.5 ECTS
 20. Aktuell tvärvetenskaplig språkforskning, 7.5 ECTS
 21. Semiotics: Translation Theory, 7.5 ECTS
 22. Speech Technology, 7.5 ECTS
 23. A Typological Case Study, 7.5 ECTS
 24. Language, Culture and Mind, 7.5 ECTS
 25. Historical Linguistics, 7.5 ECTS
 26. Pragmatics, 7.5 ECTS
 27. Language and the Brain, 7.5 ECTS
 28. Experimental Phonetics, 7.5 ECTS
 29. Theoretical Approaches to Language Development, 7.5 ECTS
 30. Language in the Visual Modality - Gestures and Signs, 7.5 ECTS

Admission Requirements

Grundläggande samt Lingvistik, fortsättningskurs (LINA21) eller motsvarande kunskaper.

Note!

The course is not open for applications through antagning.se / universityadmissions.se next semester. Please contact the department for more information!

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Linguistics

More about the subject, research, staff etc.

Fonetik

More about the subject, research, staff etc.

Read here
Page Manager: webmastersol.luse | 2020-06-15