Kurs

Kurskod: LIND07
Engelsk titel: Linguistics: Introduction to Psycholinguistics
Högskolepoäng: 7,5

Med anledning av regeringens meddelande den 29 maj, att en återgång till campusundervisning är möjlig fr.o.m. 15 juni, gäller följande angående undervisning på HT-fakulteterna under hösten:

  • På grund av pågående coronapandemi (covid-19) och de restriktioner som är utfärdade kommer undervisningen för höstens kurser att ha begränsat antal träffar på campus beroende på tillgången på lämpliga lokaler. Till stor del kommer undervisningen att bedrivas på distans. Detaljerad information om vad som gäller för din kurs meddelas nedan.
  • I det fall undervisningen ges på campus finns för varje undervisningslokal anvisade in- och utpassager i förhållande till trapphus, korridorer och entréer (in- och utgångar). Tag hänsyn och följ instruktionerna noga. Handsprit ska finnas tillgänglig i alla lärosalar och grupprum.

Försäkra dig om att vi kan nå dig – kontrollera att din e-postadress i Ladok är korrekt: www.student.lu.se

Var uppmärksam på annorlunda starttider på dina undervisningsmoment. Angivna tider i ditt kursschema gäller.

Kurstillfälle: höstterminen 2020
Utbildningsform: enbart online
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2020-09-30 – 2020-12-01
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-35661
Behörighet: Grundläggande samt LINA24, Lingvistik: Fortsättningskurs eller 90 högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng i något språkämne, eller motsvarande kunskaper.

Kursansvarig: Maria Graziano
Lärare: Victoria Johansson, Mikael Roll

Information

Introduction meeting on 30 September at 10:15, online via zoom. Go to meeting link https://lu-se.zoom.us/j/64378127808. Log in with LU student account!

Instructions on how to install and use zoom: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-How-Do-I-Join-A-Meeting-

Beskrivning

Denna kurs ger grundläggande kunskaper i området psykolingvistik, vilket omfattar språkprocessning och språkinlärning. Målet är att du ska fördjupa dina kunskaper om teorier om hur vi producerar, uppfattar och förstår språk ur både ett psyko- och neurolingvistiskt perspektiv, och dessutom ökad kunskap om första- och andraspråksinlärning. Kursen innehåller även laborativa moment, där du tränas i några vanliga metoder som används inom fältet.

Kursen ingår som delkurs i kandidatkursen i Allmän språkvetenskap.

OBS! På grund av pågående arbete med kursplan så öppnar kursen för anmälan först i och med sen anmälan i juli.

Utbildningstillfällen – höstterminen 2020

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart
På engelska
30 september 2020 – 1 december 2020

Öppen för sen anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Lingvistik: Introduktion till psykolingvistik är 13 750 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2020

Öppen för sen anmälan

Allmän språkvetenskap

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Fonetik

Mer om ämnet, forskning, personal mm.