Kurs

Kurskod: LIND02
Engelsk titel: General Linguistics: Computers in Linguistic Research
Högskolepoäng: 7,5

Kurstillfälle: höstterminen 2007
Studiesätt: halvfart, dagtid
Anmälningskod: LU-35351

Introduktionsmöte: 2007-09-07 kl. 13.15 – Datorsal (PC) B054

Information

Kursen behandlar bland annat datoriserad textrepresentation och dokumenthantering, lexikala databaser, korpuslingvistik, språkstatistik, datorstödd grammatikforskning inom syntax och morfologi samt orienterar om lingvistiska resurser på datanät.

Beskrivning

Denna kurs behandlar framför allt användningen av datorer för forskning i lingvistik med hjälp av textmaterial. Exempel på detta är hur datorer kan användas för att skapa och bearbeta korpusar, från optisk igenkänning och digitalisering av skriven text till lagring och taggning (annotation om ordklass o. dyl.), samt hur forskningsredskap som konkordanser och frekvensordlistor automatiskt kan framställas ur sådana korpusar. Bland andra delämnen finner vi representation av morfologisk och syntaktisk struktur i datoriserad form samt metoder för hantering av lexikala databaser.

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Lingvistik

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Fonetik

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Läs här
Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15