Kurs

Kurskod: LINA15
Engelsk titel: Linguistics: Level 1
Högskolepoäng: 30

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även höstterminen 2024. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-75500
Behörighet: Grundläggande behörighet

Introduktionsmöte: 2024-01-15 kl. 10.15 – 12.00 i SOL:L201

Lärare: Johan Blomberg, Kajsa Gullberg, Arthur Holmer, Mechtild Tronnier

Beskrivning

I kursen ges en bred introduktion till ämnet lingvistik, så att den studerande skall kunna orientera sig inom ämnet, definiera och använda dess terminologi och veta i stort vilka frågeställningar och tillvägagångssätt som är relevanta för lingvistisk forskning.

Den studerande får bekanta sig med lingvistikens verktygslåda och träna sig på några grundläggande lingvistiska analysmetoder. Den studerande får även inom kursens ram skriva enklare vetenskapliga texter.

Kursens övergripande syfte är att den studerande genom empiriskt arbete utvecklar sin förståelse för lingvistisk teori.

Följande delkurser ingår:

Delkurs 1: Lingvistik: Människans språk

Delkurs 2: Fonetik: Introduktionskurs

Delkurs 3: Lingvistik: Världens språk

Delkurs 4: Lingvistik: Språkinlärning och språkbearbetning

 

Delkurs 1, "Människans språk" behandlar olika sidor av språket, morfologi, syntax, semantik, pragmatik och deras tillämpningsområden, samt språksläktskap, språkhistoria, språket uppkomst och sociolingvistik. Syftet med kursen är att ge en bred kunskap om dagens lingvistik.

Delkurs 2, "Fonetik: Introduktionskurs" behandlar artikulatoriska och akustiska  aspekter av tal och språk, inkluderande fonetik och fonologi.

Delkurs 3, "Världens språk" fördjupar och breddar kunskaperna i språklig diversitet, språktypologi, språksläktskap och språklig klassificering.

Delkurs 4, "Språkinlärning och språkbearbetning" behandlar aspekter av språkets inlärning och bearbetning, med fokus på inlärning av första- och andraspråk samt psyko- och neurolingvistik.   

Ingående delar

  • Människans språk: analysuppgifter, 2,5 hp
  • Människans språk: salstentamen, 5 hp
  • Fonetik: laborationsuppgifter, 2,5 hp
  • Fonetik: salstentamen, 5 hp
  • Världens språk: analysuppgift, 3 hp
  • Världens språk: hemtentamen, 4,5 hp
  • Språkinlärning och språkbearbetning: analysuppgift, 3 hp
  • Språkinlärning och språkbearbetning: hemtentamen, 4,5 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
2 september 2024 – 19 januari 2025

Sista anmälningsdag den 15 april 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Lingvistik: Grundkurs är 57 500 SEK.

Lingvistik

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Fonetik

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Läs här
Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15