Course

Course code: LINA15
Swedish title: Lingvistik: Grundkurs
Credits: 30

The information below is about this semester. The course is also given autumn semester 2024. Choose semester above for more information!

Study period: spring semester 2024
Type of studies: full time, day
Study period: 2024-01-15 – 2024-06-02
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-75500
Eligibility: General requirements for university studies in Sweden

Introductory meeting: 2024-01-15 at 10:15 – 12:00 in SOL:L201

Teachers: Johan Blomberg, Arthur Holmer, Mechtild Tronnier

Description

I kursen ges en bred introduktion till ämnet lingvistik, så att den studerande skall kunna orientera sig inom ämnet, definiera och använda dess terminologi och veta i stort vilka frågeställningar och tillvägagångssätt som är relevanta för lingvistisk forskning.

Den studerande får bekanta sig med lingvistikens verktygslåda och träna sig på några grundläggande lingvistiska analysmetoder. Den studerande får även inom kursens ram skriva enklare vetenskapliga texter.

Kursens övergripande syfte är att den studerande genom empiriskt arbete utvecklar sin förståelse för lingvistisk teori.

Följande delkurser ingår:

Delkurs 1: Lingvistik: Människans språk

Delkurs 2: Fonetik: Introduktionskurs

Delkurs 3: Lingvistik: Världens språk

Delkurs 4: Lingvistik: Språkinlärning och språkbearbetning

 

Delkurs 1, "Människans språk" behandlar olika sidor av språket, morfologi, syntax, semantik, pragmatik och deras tillämpningsområden, samt språksläktskap, språkhistoria, språket uppkomst och sociolingvistik. Syftet med kursen är att ge en bred kunskap om dagens lingvistik.

Delkurs 2, "Fonetik: Introduktionskurs" behandlar artikulatoriska och akustiska  aspekter av tal och språk, inkluderande fonetik och fonologi.

Delkurs 3, "Världens språk" fördjupar och breddar kunskaperna i språklig diversitet, språktypologi, språksläktskap och språklig klassificering.

Delkurs 4, "Språkinlärning och språkbearbetning" behandlar aspekter av språkets inlärning och bearbetning, med fokus på inlärning av första- och andraspråk samt psyko- och neurolingvistik.   

Included parts

  • Human Language: analytical assignments, 2.5 credits
  • Human Language: written exam, 5 credits
  • Phonetics: Lab reports, 2.5 credits
  • Phonetics: Written exam, 5 credits
  • Diversity of the World's Languages: analytical assignment, 3 credits
  • Diversity of the World's Languages: take-home exam, 4.5 credits
  • Language Acquisition and Processing: analytical assignment, 3 credits
  • Language Acquisition and Processing: take-home exam, 4.5 credits

Important dates – autumn semester 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
In Swedish
2 September 2024 – 19 January 2025

Öppnas för anmälan den 15 March 2024

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Full course tuition fee: SEK 57,500
First payment: SEK 57,500
Convert currency

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Linguistics

More about the subject, research, staff etc.

Fonetik

More about the subject, research, staff etc.

Read here
Page Manager: webmastersol.luse | 2020-06-15