lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Franska: Fortsättningskurs

FRAA12

Kurskod: FRAA12
Engelsk titel: French: Level 2
Högskolepoäng: 30

Termin:

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även vårterminen 2020. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2019
Behörighet: Grundläggande samt Franska: Grundkurs (FRAA01, FRAA11) eller motsvarande kunskaper.

Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2019-09-02 – 2020-01-19
Anmälningskod: LU-34451

Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2019-09-02 – 2020-06-07
Anmälningskod: LU-34461

Introduktionsmöte: 2019-09-03 kl. 09.00 – 11.00: SOL:L123

Kursansvarig: Malin Ågren
Lärare: Mari Bacquin, Thierry Gilles, Jonas Granfeldt, Annika Mörte Alling

Beskrivning

Kursen bygger på och fördjupar innehållet i Franska, grundkurs. Liksom i den föregående kursen läggs stor vikt vid den muntliga och skriftliga språkfärdigheten samt vid textläsning och textförståelse.

Kursens kunskapsdelar innehåller grammatik, språkvetenskap och litteratur samt en valfri profilkurs, normalt inom språkvetenskap eller litteratur. Kursen sätter ett större fokus på kunskaper om språk och litteratur än på den tidigare nivån och introducerar vetenskaplig metodik.

Läsa på helfart eller halvfart
För dig som vill läsa kursen på halvfart rekommenderas att du läser två av delkurserna under din första termin, tex: Skriftlig språkfärdighet: Franska språket och grammatik, 6 hp, samt Litterär text och textanalys, 7 hp - i samma takt som helfartsstudenterna, enligt samma schema - och resten av delkurserna under vårterminen. Du måste dock läsa delkurs 5, Valbar fördjupning inom något av profilområdena språk respektive litteratur, 7 hp,  under din andra termin.

 

 

Delkurser

  1. Muntlig språkfärdighet: Debatt och diskussion, 5 hp
  2. Skriftlig språkfärdighet: Franska språket och grammatik, 6 hp
  3. Litterär text och textanalys, 7 hp
  4. Fransk språkvetenskap, 5 hp
  5. Valbar fördjupning, 7 hp
    Du kan välja litterär profil på höstterminen och språkvetenskaplig eller didaktisk profil på vårterminen.

Utbildningstillfällen – vårterminen 2020

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid 100%
20 januari 2020 – 7 juni 2020

Sista anmälningsdag 15 oktober 2019

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart 50%
20 januari 2020 – 17 januari 2021

Sista anmälningsdag 15 oktober 2019

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Franska: Fortsättningskurs är 50 000 SEK.