Kurs

Kurskod: FLGA01
Engelsk titel: Creative Writing: Level 1
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2023. Kursen ges även höstterminen 2024. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2023
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2023-08-28 – 2024-01-14
Anmälningskod: LU-19100
Behörighet: Grundläggande samt 60 hp i ett akademiskt ämne eller 3 års arbetslivserfarenhet

Introduktionsmöte: 2023-08-28 kl. 13.15 – 15.00 i SOL:L201

Lärare: Joakim Forsberg, Carola Mikaelsson, Anna Clara Törnqvist

Beskrivning

Välkommen till författarskolan! Kursen FLGA01 är det första steget i den tvååriga utbildningen i litterär gestaltning vid Lunds universitet. Utbildningen ges på helfart med undervisning på campus i Lund.

Vad innehåller grundkursen i Litterär gestaltning?

Kursen FLGA01 ger dig en introduktion till litterär gestaltning, till vad det innebär att utbilda sig i ämnet, till det skönlitterära skrivandet och till författarrollen. I de olika delkurserna tränas grundläggande litterär berättarteknik och kunskaper inhämtas om läsarter, respons, insamling av material med mera. Stor vikt läggs vid det skönlitterära skrivandet som en ständig, analyserande och självreflekterande process, samt vid hur man ger och tar konstruktiv respons i textsamtal.

Individuellt skrivande

Målet för det egna skönlitterära skrivandet under den första kursen är att du som student fördjupar din förståelse för skrivprocessen, laborerar med olika typer av skrivande, insamlar material och reflekterar över din egen och andras skapandeprocess.

Hur är kursen utformad?

Grundkursen är den första kursen i din 2-åriga utbildning på Författarskolan.

Kursen FLGA01 ger en introduktion till ämnet och utbildningen, och är en del av ett studieförlopp som kan leda fram till konstnärlig kandidatexamen i litterär gestaltning. Studierna är förlagda på campus vid Språk- och Litteraturcentrum i Lund och ges på helfart.

Anmälningsinformation hittar du här: https://www.sol.lu.se/forfattarskolan/nasta-antagning/

Efter studierna

Efter studierna vid Författarskolan finns det många möjligheter för vidare studier. Du kan välja att komplettera med en kandidatexamen i Litterär gestaltning eller direkt läsa vidare våra avancerade kurser inom Författarskolan. Vår grundutbildning består av 120 högskolepoäng och det är möjligt att söka kurser på Författarskolans avancerade nivå efter grundutbildningen.

Ingående delar

  • Introduktion till ämnet Litterär gestaltning, 7,5 hp
  • Läsningar i samtiden: receptionsteori, lästeori, 7,5 hp
  • Insamling och inventering, 15 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
2 september 2024 – 19 januari 2025

Öppnas för anmälan den 15 mars 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Författarskolan: Litterär gestaltning - grundkurs är 57 500 SEK.

Författarskolan

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15