Kurs

Kurskod: ENGH15
Engelsk titel: English: Level 3 - B. A. Course (61-75)
Högskolepoäng: 15

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även höstterminen 2024. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-74016
Behörighet: Grundläggande samt ENGA22 Engelska: Fortsättningskurs, 30 hp, eller motsvarande (t ex kurserna ENGH11, ENGH12, ENGH13 och ENGH14). 

Introduktionsmöte: 2024-01-16 kl. 13.15 – 15.00 i SOL:A129b

Lärare: Panos Athanasopoulos, Monika Class, Kiki Lindell, Annika Lindskog, David Lorenz

Beskrivning

Detta är första delen av kandidatkursen i engelska, alltså den kurs du måste avsluta om du vill kunna ta ut en kandidatexamen med engelska som huvudämne. En kandidatexamen är nödvändig om du vill gå vidare till avancerad nivå och ta en masterexamen.

I Lund kan du läsa kandidatkursen i engelska med antingen språkvetenskaplig eller litteraturvetenskaplig inriktning. Detta val behöver du dock inte göra förrän kursen redan har börjat, men det kan vara bra att börja tänka i dessa banor redan innan kursen har börjat.

Denna kurs (ENGH15) innehåller ingen kandidatuppsats, utan kandidatuppsatsen skrivs först när du läser ENGK06.

Eftersom undervisningen och kurslitteraturen är på engelska är det möjligt för utbytesstudenter att läsa samtliga delkurser, under förutsättning att de relevanta förkunskaperna finns.

Du som har läst 60hp engelska (grundkurs och fortsättningskurs) vid ett annat lärosäte måste vara helt klar med dessa för att vara behörig till ENGH15. Om du saknar några poäng eller väntar på resultat från någon delkurs, uppmanar vi dig att ansöka om dispens. Instruktioner kring detta finns på vår hemsida http://www.sol.lu.se/engelska/for-studenter/dispens/

Kursens innehåll (Engelska 61-75, ENGH15)

Kursen är mer akademisk och vetenskaplig än de föregående kurserna i engelska (ENGA04 och ENGA22 och deras motsvarigheter på halvfart, ENGH11-ENGH14). Valet mellan de två inriktningarna språkvetenskaplig och litteraturvetenskaplig avgör om du läser delkursen Engelsk litteraturvetenskap: Teori, metod och akademiskt skrivande (7,5hp) eller Engelsk språkvetenskap: teori, metod och akademiskt skrivande (7,5hp).

Efter kursen (Engelska 61-75, ENGH15)

Efter att du har klarat den här kursen, blir du behörig att läsa ENGK06, alltså den halvfartskurs där du skriver din kandidatuppsats i engelska.

Naturligtvis kan du även använda dina formella meriter i engelska till att konkurrera på arbetsmarknaden om diverse arbeten där goda kunskaper i engelska är avgörande. 

Ingående delar

  • Engelsk litteraturvetenskap: Teori och metod, 7,5 hp
  • Engelsk språkvetenskap: Teori och metod, 7,5 hp
  • Valbar kurs, 7,5 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart
På engelska
2 september 2024 – 19 januari 2025

Öppnar eventuellt för sen anmälan den 15 juli 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Engelska: Kandidatkurs (61-75) är 28 750 SEK.

Engelska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15