Kurs

Kurskod: DIDA05
Engelsk titel: Dramaturgy: Level 1
Högskolepoäng: 30

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Termin: 2
Kursperiod: 2023-08-28 – 2024-06-02
Behörighet: Grundläggande behörighet samt 30 högskolepoäng inom humaniora eller samhällsvetenskap, eller ett års relevant arbetslivserfarenhet.

Studiesätt: halvfart, dagtid

Studiesätt: halvfart, distanskurs

Introduktionsmöte: 2024-01-15 kl. 15.00 – 17.00 i SOL:H405

Lärare: Rikard Loman

Information om ingående delar

  1. Introduktion till dramaturgi och scenkonst, 7,5 hp
  2. Kulturpolitik och branschkunskap, 7,5 hp
  3. Drama och dramaturgi, 7,5 hp
  4. Föreställnings- och scenkonstanalys, 7,5 hp

Beskrivning

Dramaturgiutbildningen vid Språk- och litteraturcentrum utbildar dramaturger med förmåga att omsätta berättelsens kraft och identifiera och lösa problem på framför allt scenkonstens och särskilt teaterns område. Utbildningen är både akademisk, kreativ och intellektuell och ger en allsidig träning i att förstå och bearbeta tidsliga och rumsliga gestaltningsfrågor ur såväl teoretiska som praktiska perspektiv. Du kan välja att läsa hela utbildningen på distans eller på campus. Utbildningen ges på halvfart under två terminer.

Kursens målgrupp

Dramaturgens arbete omfattar många olika faser och aktiverar en rad olika färdigheter i den process som ska hjälpa andra att realisera sina scenkonstnärliga idéer. I dramaturgens arbetsuppgifter ingår bland annat att analysera och tolka text, att kommunicera effektivt för att precisera idéer, fånga andras intresse och nå särskilda målgrupper. Till skillnad från en dramatiker, som skriver egna dramer, arbetar dramaturger med att förverkliga andras idéer. Dramaturgen kan därför beskrivas som dramats doktor eller barnmorska. Det ingår därför i dramaturgens uppgift att anväbda sina analytiska färdigheter för att komponera en dramatiskt meningsfull struktur; rätta till det som är fel och bidra till att fullborda ett drama eller ett scenkonstnärligt verk.

På scenkonstområdet samarbetar dramaturger med yrkesgrupper som har olika roller i en konstnärlig process, som skådespelare, producenter, regissörer och scenografer. Förmågan att samarbeta, att växa i grupp och utveckla idéer tillsammans är därför central även under utbildningen, liksom erfarenheten av att omfamna osäkerheten i en kreativ och konstnärlig process där slutresultatet är okänt och förväntas överraska mottagaren.

Under studietiden får du fördjupade kunskaper i hur berättande struktureras och hur det gestaltas och manipuleras i fysiska och digitala rum. Dramats och scenkonstens traditioner och konventioner används som utgångspunkt i olika övningar för att förstå dramatiserade berättelsers form och funktion.

Kursens innehåll

Projektarbeten är den centrala studieformen. Viktiga teman är drama, dramaturgi och berättande, teater- och scenkonsthistoria, samtidskonst, kulturpolitik, branschkunskap, design, layout och publik. Din kreativa och intellektuella flexibilitet utvecklas genom mötet med olika konstnärliga och kulturpolitiska sammanhang.

Utbildningen ger goda förutsättningar för att studera såväl traditionell som experimentell och gränsöverskridande scenkonst. Praktiska projekt varvas med teoretiska studier med föreläsningar, seminarier och tentamina; du läser, skriver, diskuterar, reflekterar och presenterar. Undervisningen förutsätter aktivt deltagande. Kursen innehåller även exkursioner och gästföreläsningar.

Framtiden

Arbetsmarknaden för dramaturger förändras hela tiden, men utbildningen syftar till att förkorta steget från studier till ett aktivt yrkesliv. För en dramaturg öppnar sig ett brett arbetsområde som kan innebära allt från arbete inom det fria kulturlivet till arbete inom privat, offentlig verksamhet och förvaltning, på konstnärliga institutioner eller i pedagogiska sammanhang.

 

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Teatervetenskap

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15