Course

Course code: DIDA05
Swedish title: Dramaturgi: Grundkurs
Credits: 30

Study period: spring semester 2024
Semester: 2
Study period: 2023-08-28 – 2024-06-02
Language of instruction: Swedish
Eligibility: To be admitted to the course, students must meet the general entry requirements and have successfully completed 30 credits in humanities or social sciences, or have one year of relevant professional experience.

Type of studies: part time, 50 %, day

Type of studies: part time, 50 %, distance course

Introductory meeting: 2024-01-15 at 15:00 – 17:00 in SOL:H405

Teachers: Rikard Loman

Information on included parts

  1. Introduction to Dramaturgy, Theatre and Performance, 7.5 credits
  2. Cultural Policy and the Performing Arts Industry, 7.5 credits
  3. Drama and Dramaturgy, 7.5 credits
  4. Performance Analysis, 7.5 credits

Description

Dramaturgiutbildningen vid Språk- och litteraturcentrum utbildar dramaturger med förmåga att omsätta berättelsens kraft och identifiera och lösa problem på framför allt scenkonstens och särskilt teaterns område. Utbildningen är både akademisk, kreativ och intellektuell och ger en allsidig träning i att förstå och bearbeta tidsliga och rumsliga gestaltningsfrågor ur såväl teoretiska som praktiska perspektiv. Du kan välja att läsa hela utbildningen på distans eller på campus. Utbildningen ges på halvfart under två terminer.

Kursens målgrupp

Dramaturgens arbete omfattar många olika faser och aktiverar en rad olika färdigheter i den process som ska hjälpa andra att realisera sina scenkonstnärliga idéer. I dramaturgens arbetsuppgifter ingår bland annat att analysera och tolka text, att kommunicera effektivt för att precisera idéer, fånga andras intresse och nå särskilda målgrupper. Till skillnad från en dramatiker, som skriver egna dramer, arbetar dramaturger med att förverkliga andras idéer. Dramaturgen kan därför beskrivas som dramats doktor eller barnmorska. Det ingår därför i dramaturgens uppgift att anväbda sina analytiska färdigheter för att komponera en dramatiskt meningsfull struktur; rätta till det som är fel och bidra till att fullborda ett drama eller ett scenkonstnärligt verk.

På scenkonstområdet samarbetar dramaturger med yrkesgrupper som har olika roller i en konstnärlig process, som skådespelare, producenter, regissörer och scenografer. Förmågan att samarbeta, att växa i grupp och utveckla idéer tillsammans är därför central även under utbildningen, liksom erfarenheten av att omfamna osäkerheten i en kreativ och konstnärlig process där slutresultatet är okänt och förväntas överraska mottagaren.

Under studietiden får du fördjupade kunskaper i hur berättande struktureras och hur det gestaltas och manipuleras i fysiska och digitala rum. Dramats och scenkonstens traditioner och konventioner används som utgångspunkt i olika övningar för att förstå dramatiserade berättelsers form och funktion.

Kursens innehåll

Projektarbeten är den centrala studieformen. Viktiga teman är drama, dramaturgi och berättande, teater- och scenkonsthistoria, samtidskonst, kulturpolitik, branschkunskap, design, layout och publik. Din kreativa och intellektuella flexibilitet utvecklas genom mötet med olika konstnärliga och kulturpolitiska sammanhang.

Utbildningen ger goda förutsättningar för att studera såväl traditionell som experimentell och gränsöverskridande scenkonst. Praktiska projekt varvas med teoretiska studier med föreläsningar, seminarier och tentamina; du läser, skriver, diskuterar, reflekterar och presenterar. Undervisningen förutsätter aktivt deltagande. Kursen innehåller även exkursioner och gästföreläsningar.

Framtiden

Arbetsmarknaden för dramaturger förändras hela tiden, men utbildningen syftar till att förkorta steget från studier till ett aktivt yrkesliv. För en dramaturg öppnar sig ett brett arbetsområde som kan innebära allt från arbete inom det fria kulturlivet till arbete inom privat, offentlig verksamhet och förvaltning, på konstnärliga institutioner eller i pedagogiska sammanhang.

 

Note!

This course is not open as a freestanding course next semester. It can be open for application within a programme or for students in an exchange programme. Please ask your academic advisor for information.

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Theatre Studies

More about the subject, research, staff etc.

Page Manager: webmastersol.luse | 2020-06-15