Kurs

Kurs 15 högskolepoäng • YIDA13

Utifrån flerspråkighet och didaktiska perspektiv ger kursen kunskap inom områden som är centrala för undervisning i arvsspråk.

Kurstillfälle: höstterminen 2023
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2023-08-28 – 2024-01-14
Anmälningskod: LU-30792
Behörighet: För tillträde till kursen krävs YIDA12, Jiddisch: Grundkurs II för lärare, eller motsvarande kunskaper.

Lärare: Petra Bernardini, Gisela Håkansson, Eliezer Niborski

Information om ingående delar

  1. Arvsspråksinlärning och flerspråkighet , 7,5 hp
  2. Språkdidaktik II , 7,5 hp

Jiddisch

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15