Om att studera Öst- och centraleuropakunskap

Varför studera Öst- och Centraleuropakunskap?

Genom att välja Öst- och Centraleuropakunskap som en del av din universitets-utbildning profilerar du dig för arbetsgivare som arbetar internationellt och behöver medarbetare med utblickar. Idag växer utbytet med länderna i Öst- och Centraleuropa både inom privat och offentlig sektor.

En särskilt mångsidig kompetens får du om du dessutom kombinerar ämnet Öst- och Central-europakunskap med något av de språk som talas inom regionen. Exempelvis Ryska som du också kan läsa här på Språk- och litteraturcentrum:

 

Vilka kurser finns det och hur ser studiegången ut?

Grund- och fortsättningsnivå

För närvarande kan du läsa dessa fyra kurser på grund- och fortsättningsnivå inom ämnet Öst- och centraleuropakunskap. (Det spelar ingen roll i vilken ordning man läser kurserna.)

Sammantaget ger det totalt 45 hp. För att vara behörig till vår kandidatkurs och så småningom kunna ta ut en kandidatexamen med Öst- och centraleuropakunskap som huvudämne behövs dock totalt 60 hp. Resterande 15 hp på grund- och fortsättningsnivå utgörs av kurser i Rysk litteratur som ges i ämnet Ryska på Språk- och litteraturcentrum. Man kan då välja att läsa bägge dessa kurser:

Man kan också välja att läsa distanskursen Rysk litteraturhistoria: Nätbaserad grundkurs, 15 hp (RYSB12)

Kandidatnivå

Vår kandidatkurs Öst- och centraleuropakunskap: Kandidatkurs, 30 hp (ÖCKK01) ges när det finns efterfrågan från studenter. Delar av kandidatkursen samläses med kandidatkursen i Europastudier.

Vad kan jag arbeta med efter studierna?

Biståndsorganisationer, Utrikesdepartementet, Migrationsverket och andra statliga verk, tolkförmedlingar och försvaret är några exempel på arbetsgivare som behöver kompetens gällande länder i Öst- och Centraleuropa. Genom att kurserna i ämnet både är inriktade på den aktuella samhällsutvecklingen och ländernas kulturhistoria ger de en bred kompetens som passar för arbete i skolan, på bibliotek, förlag och andra kulturinstitutioner. Länderna i denna region har stått (och står) för en stor del av invandringen till Sverige, varför ämnet också har stor relevans för den som kommer i kontakt med migrationsfrågor.

Mer information:

Utbildningsutbud

Få en överblick över våra kurser och vilka terminer de ges.

Studievägledning

Har du frågor om vår utbildning ta gärna kontakt med vår studievägledare.