Om att studera Öst- och centraleuropakunskap

Varför studera Öst- och Centraleuropakunskap?

Genom att välja Öst- och Centraleuropakunskap som en del av din universitets-utbildning profilerar du dig för arbetsgivare som arbetar internationellt och behöver medarbetare med utblickar. Idag växer utbytet med länderna i Öst- och Centraleuropa både inom privat och offentlig sektor.

En särskilt mångsidig kompetens får du om du dessutom kombinerar ämnet Öst- och Central-europakunskap med något av de språk som talas inom regionen. Exempelvis Ryska som du också kan läsa här på Språk- och litteraturcentrum:

Vilka kurser finns det och hur ser studiegången ut?

Grund- och fortsättningsnivå:
För närvarande kan du läsa dessa fyra kurser på grund- och fortsättningsnivå inom ämnet Öst- och centraleuropakunskap. (Det spelar ingen roll i vilken ordning man läser kurserna.)

Sammantaget ger det totalt 45 hp. För att vara behörig till vår kandidatkurs och så småningom kunna ta ut en kandidatexamen med Öst- och centraleuropakunskap som huvudämne behövs dock totalt 60 hp. Resterande 15 hp på grund- och fortsättningsnivå utgörs av kurser i Rysk litteratur som ges i ämnet Ryska på Språk- och litteraturcentrum. Man kan då välja att läsa bägge dessa kurser:

Man kan också välja att läsa distanskursen Rysk litteraturhistoria: Nätbaserad grundkurs, 15 hp (RYSB12)

Kandidatnivå:
Vår kandidatkurs Öst- och centraleuropakunskap: Kandidatkurs, 30 hp (ÖCKK01) ges när det finns efterfrågan från studenter. Delar av kandidatkursen samläses med kandidatkursen i Europastudier.

Vidareutbildning

Höstterminen 2022 startar ett nytt internationellt masterprogram i Öst- och centraleuropakunskap vid Språk- och litteraturcentrum. Programmet är ett samarbete med Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier vid Köpenhamns universitet och en del av studierna kommer att ske där. Ansökan öppnar den 18 oktober och stänger den 17 januari 2022. Läs mer om behörighet och hur du söker här:

Vad kan jag arbeta med efter studierna?

Biståndsorganisationer, Utrikesdepartementet, Migrationsverket och andra statliga verk, tolkförmedlingar och försvaret är några exempel på arbetsgivare som behöver kompetens gällande länder i Öst- och Centraleuropa. Genom att kurserna i ämnet både är inriktade på den aktuella samhällsutvecklingen och ländernas kulturhistoria ger de en bred kompetens som passar för arbete i skolan, på bibliotek, förlag och andra kulturinstitutioner. Länderna i denna region har stått (och står) för en stor del av invandringen till Sverige, varför ämnet också har stor relevans för den som kommer i kontakt med migrationsfrågor.

Mer information:

Utbildningsutbud

Få en överblick över våra kurser och vilka terminer de ges.

Studievägledning

Har du frågor om vår utbildning ta gärna kontakt med vår studievägledare.

Karta över Öst- och centraleuropa
Sidansvarig: marina.anderssonslav.luse | 2021-10-04