Om att studera Öst- och centraleuropakunskap

Varför studera Öst- och Centraleuropakunskap?

Genom att välja Öst- och Centraleuropakunskap som en del av din universitets-utbildning profilerar du dig för arbetsgivare som arbetar internationellt och behöver medarbetare med utblickar. Idag växer utbytet med länderna i Öst- och Centraleuropa både inom privat och offentlig sektor.

En särskilt mångsidig kompetens får du om du dessutom kombinerar ämnet Öst- och Central-europakunskap med något av de språk som talas inom regionen. Exempelvis Ryska som du också kan läsa här på Språk- och litteraturcentrum:

 

Vilka kurser finns det och hur ser studiegången ut?

Grund- och fortsättningsnivå

För närvarande kan du läsa dessa fyra kurser på grund- och fortsättningsnivå inom ämnet Öst- och centraleuropakunskap. (Det spelar ingen roll i vilken ordning man läser kurserna.)

Sammantaget ger det totalt 45 hp. För att vara behörig till vår kandidatkurs och så småningom kunna ta ut en kandidatexamen med Öst- och centraleuropakunskap som huvudämne behövs dock totalt 60 hp. Resterande 15 hp på grund- och fortsättningsnivå utgörs av kurser i Rysk litteratur som ges i ämnet Ryska på Språk- och litteraturcentrum. Man kan då välja att läsa bägge dessa kurser: