lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Danska: Klassisk dansk litteratur

NODB13

Kurskod: NODB13
Engelsk titel: Classical Danish Literature
Högskolepoäng: 7,5

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2018.

Kurstillfälle: höstterminen 2018
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2018-09-03 – 2018-11-04
Behörighet: Grundläggande samt NODA12 (30 hp danska) eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod: LU-34082

Lärare: Lone Koldtoft

Information

Tid och plats för de båda träffarna publiceras i augusti.

Beskrivning

Kursens innehåll

På kursen studeras den klassiska danska litteraturen utifrån ett historiskt, litterärt, språkligt och kulturellt perspektiv. Fokus ligger på tiden från upplysningen till början av 1900-talet. Danska texter inom olika genrer tolkas, beskrivs och analyseras litterärt, stilistiskt och historiskt. På kursen arbetar den studerande med centrala verk från några viktiga författarskap från olika litteraturhistoriska perioder, t.ex. upplysningstiden, romantiken och det moderna genombrottet.

Kursens placering

Studieämnet danska kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180 hp). Denna kurs utgör också delkurs i Danska, kandidatkurs (NODK01). Notera att kursen förutsätter tidigare studier i danska på högskolenivå. 

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.