Kurs

Kurskod: NODK01
Engelsk titel: Danish: Level 3 - B.A. course
Högskolepoäng: 30

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även höstterminen 2024. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Termin: 2
Studiesätt: halvfart , distanskurs
Kursperiod: 2023-08-28 – 2024-06-02
Kursspråk: danska
Behörighet: Grundläggande samt kunskaper motsvarande NODA13 Danska: Grundkurs, 30 hp, plus NODA24 Danska: Fortsättningskurs, 30 hp. 

Beskrivning

Lunds universitet är det enda i Sverige som erbjuder kandidatkurs i danska. Vi välkomnar alla som läst 60 hp danska vid olika lärosäten.

Vad innehåller kursen?

Kandidatkursen i danska består av en introduktion till språk- och litteraturvetenskaplig teori och metod, en valbar kurs samt ett examensarbete som omfattar 15 hp och kan ha antingen språklig eller litterär inriktning. Examensarbetet skrivs på danska.

Under höstterminen 2024 ges först delkursen Språk- och litteraturvetenskaplig teori och metod 7,5 hp följt av kursen Klassisk dansk litteratur 7,5 hp. Under vårterminen skriver studenterna sitt examensarbete.

Kursens genomförande

Kursen ges på distans med stöd av den nätbaserade lärplattformen Canvas. Kursen innehåller regelbundna lektioner på Zoom. Du behöver ha tillgång till en dator med internetuppkoppling, webbkamera och headset under hela kursperioden.

Kursens placering i din studiegång

Studieämnet danska kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex. Filosofie kandidatexamen 180 hp).   

Ingående delar

  • Valbar delkurs , 7,5 hp
  • Klassisk dansk litteratur , 7,5 hp
  • Språk- och litteraturvetenskaplig teori och metod , 7,5 hp
  • Det danske skriftsbilledets historie , 7,5 hp
  • Examensarbete , 15 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

distans Lund, halvfart
På danska
2 september 2024 – 8 juni 2025

Öppnar för sen anmälan den 15 juli 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Danska: Kandidatkurs är 57 500 SEK.

Danska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15