Prenumerera

Arkiv för nordisk filologi kostar för närvarande 260 SEK per årgång för privatpersoner och 400 SEK per årgång för institutioner. Subskribenter får sig tillsända en ny årgång när den utkommit och med denna en faktura att betala.

Beställning av prenumeration eller enstaka nummer görs till nedanstående adress: eddy.se ab
Box 1310
SE-621 24 Visby
Sverige
E-post:  saleseddyse

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2022-02-03