Arkiv för nordisk filologi

Arkiv för nordisk filologi är en vetenskaplig tidskrift om nordiska språk. Här publiceras filologiska och lingvistiska artiklar om de nordiska språken och om äldre nordisk litteratur. Ända sedan tidskriften började ges ut 1883 har den varit en naturlig mötesplats för de senaste rönen inom den språkhistoriskt och filologiskt inriktade forskningen inom Norden. Den utges vid Lunds universitet med ett häfte årligen.

Redaktion

Redaktörer: Lars-Olof Delsing (Lund) och Karl G. Johansson (Oslo)
Redaktionssekreterare: Bo-A. Wendt (Lund)

Redaktionsråd

Ingvil Brügger Budal (Bergen), Lars-Erik Edlund (Umeå), Lennart Elmevik (Uppsala), Britta Olrik Frederiksen (København), Ernst Håkon Jahr (Kristiansand), Marita Akhøj Nielsen (København), Þórhallur Eyþórsson (Rekjavík), Camilla Wide (Åbo) och Jan-Ola Östman (Helsingfors)

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2022-02-03