lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Kognitiv semiotik

Avancerad nivå
Kognitiv semiotik: Mening, medvetande och kommunikation, 7,5 hp (SEMN02)
Semiotik: Översättningsteori, 7,5 hp (SEMN01)
Övrigt
Lingvistik: Introduktionskurs i semiotik, 7,5 hp (SEMB01)

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: