lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Grekiska (antik och bysantinsk)

NybörjarkurserGes termin
Grekiska: Nybörjarkurs I, 15 hp (GREA01)
Grundkurser
Grekiska: Klassisk och hellenistisk prosa, 15 hp (GREA02)höst 2018
Fortsättningskurser
Grekiska: Fortsättningskurs, 30 hp (GREA03)
Grekiska: Kandidatkurs, 30 hp (GREK01)höst 2018
Avancerad nivå
Grekiska: Magisterkurs, 30 hp (GREM01)
Fördjupning i grekisk litteratur, 15 hp (GREM13)höst 2018
Grekisk litteraturhistoria från antiken till tidig bysantinsk tid, 7,5 hp (GREM15)vår 2019
Grekisk språkhistoria från antiken till tidig bysantinsk tid, 7,5 hp (GREM16)höst 2018vår 2019
Övrigt
Bildningens betydelse. Grekiska prosaförfattare i tidig romersk kejsartid., 15 hp (GREM14)
Grekiska: Kvinnor i västerländsk historia och kulturhistoria från antiken till nutiden, 15 hp (KGHA01)
Grekland genom tiderna, 15 hp (KLAA01)

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: