lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Grekiska (antik och bysantinsk)

NybörjarkurserGes termin
Grekiska: Nybörjarkurs I, 15 hp (GREA01)höst 2019
Grundkurser
Grekiska: Klassisk och hellenistisk prosa, 15 hp (GREA02)
Fortsättningskurser
Grekiska: Fortsättningskurs, 30 hp (GREA03)höst 2019
Grekiska: Kandidatkurs, 30 hp (GREK01)höst 2019
Avancerad nivå
Grekiska: Magisterkurs, 30 hp (GREM01)
Fördjupning i grekisk litteratur, 15 hp (GREM13)höst 2019
Grekisk litteraturhistoria från antiken till tidig bysantinsk tid, 7,5 hp (GREM15)vår 2020
Grekisk språkhistoria från antiken till tidig bysantinsk tid, 7,5 hp (GREM16)
Övrigt
Bildningens betydelse. Grekiska prosaförfattare i tidig romersk kejsartid., 15 hp (GREM14)
Grekiska: Kvinnor i västerländsk historia och kulturhistoria från antiken till nutiden, 15 hp (KGHA01)
Grekland genom tiderna, 15 hp (KLAA01)

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: