Programstruktur

Programstruktur och kursinformation

Termin 1

Motsvarande Engelska: Grundkurs 30 hp (ENGA04)

Termin 2

Motsvarande Engelska: Fortsättningskurs 30 hp (ENGA22)

Termin 3

Observera att dessa kurser enbart kan läsas inom programmet.

Termin 4 och 5

Under termin fyra och fem väljs ett relevant studieämne för breddning/fördjupning vid Lunds universitet eller vid ett utländskt lärosäte (eller vid ett annat lärosäte i Sverige). Möjlighet finns att läsa kandidatkursen i engelska med den inriktning studenten inte har tänkt välja termin sex. Kursvalet ska godkännas av programkoordinator (eller motsvarande).

Termin 6 

Motsvarande Engelska: kandidatkurs (ENGK03) 

  • Valbar delkurs i engelska (7,5 hp)
  • Engelsk språkvetenskap: Teori, metod och akademiskt skrivande (7,5 hp) eller
  • Engelsk litteraturvetenskap: Teori, metod och akademiskt skrivande (7,5 hp)
  • Examensarbete (15 hp)

Kontaktpersoner

Programkoordinator
Fabian Beijer

Studievägledare
Cecilia Johansson

Kursexpedition
Marcus Tegler

Engelska

Mer om ämnet, personal och forskning hittar du här.

Språk- och litteraturcentrum (SOL)