Program structure

Termin 1

Engelska: Grundkurs 30 hp (ENGA04)

 • Engelska språket (15 hp)
 • Akademiskt skrivande (7,5 hp)
 • Engelskspråkig litteratur (7,5 hp)

Termin 2

Engelska: Fortsättningskurs 30 hp (ENGA22)

 • Engelsk grammatik (7,5 hp)
 • Engelsk litteraturhistoria (7,5 hp)
 • Språkvetenskaplig analys (7,5 hp)
 • Litteraturvetenskaplig analys (7,5 hp)

Termin 3

Observera att dessa kurser enbart kan läsas inom programmet.

 • Engelska i samhället (15 hp)
 • Engelsk litteraturvetenskap med inriktning film och rörlig bild (7,5 hp)
 • Valbar delkurs i engelska (7,5 hp)

Termin 4 och 5

Under termin fyra och fem väljs ett relevant studieämne för breddning/fördjupning vid Lunds universitet eller vid ett utländskt lärosäte (eller vid ett annat lärosäte i Sverige). Möjlighet finns att läsa kandidatkursen i engelska med den inriktning studenten inte har tänkt välja termin sex. Kursvalet ska godkännas av programkoordinator (eller motsvarande).

Termin 6 

 • Valbar delkurs i engelska (7,5 hp)
  • Engelsk språkvetenskap: Teori, metod och akademiskt skrivande (7,5 hp) eller
  • Engelsk litteraturvetenskap: Teori, metod och akademiskt skrivande (7,5 hp)
 • Examensarbete (15 hp)

Contact

Program coordinator
Fabian Beijer

Study counselor
Cecilia Johansson

Student office
Marcus Tegler

English

Read more about the subject, research, staff etc. here