Kandidatprogram i engelska

Programmets längd: 3 år
Antal poäng: 180 hp
Utbildningsnivå: Grundnivå
Examensbenämning: Filosofie kandidat
Huvudämne: Engelska
Undervisningsspråk: Engelska (Observera dock att svenska är ett formellt krav för grundläggande behörighet!)

Information om ansökan på lu.se: https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-HGENG

Hämta vår programfolder

Varför läsa engelska?

Det finns ett stort behov av personer med mycket goda kunskaper i engelska, eftersom användningen av engelska i Sverige och i världen ökar. Engelska är viktigt i arbetslivet och ett naturligt inslag i medierna och på offentliga platser. Kandidatprogrammet i engelska vid Lunds universitet möter detta behov av arbetskraft genom att utbilda personer med hög och bred kompetens i engelska.

Vad innehåller programmet?

Under de tre första terminerna läser du ämnet engelska i Lund. Därefter kan du förlägga en eller två terminer till ett engelsktalande land, eller läsa ett breddningsämne i Lund under samma period. Programmet avslutas med att du skriver ett examensarbete i engelska med litteraturvetenskaplig eller språkvetenskaplig inriktning. Om du vill kan du specialisera dig både i engelska med litteraturvetenskaplig och i engelska med språkvetenskaplig inriktning. Under minst fyra av de sex terminerna läser du alltså ämnet engelska.  Undervisningen sker på engelska och du möter lärare som också är aktiva forskare, vilket ger programmet en stark vetenskaplig förankring. Din kompetens i att kunna kommunicera på god engelska är central, så i alla kurser tränas språkfärdighet och språkriktighet i engelska, särskilt i början av utbildningen. Inom programmet läser du bland annat följande kurser:

 • engelsk grammatik, ordkunskap, fonetik och uttal
 • engelskspråkig litteratur
 • introduktion till historia och kultur
 • akademiskt skrivande på engelska
 • språkvetenskaplig analys
 • litteraturvetenskaplig analys
 • engelska i det mångkulturella samhället
 • engelskspråkig film/rörlig bild
 • valbara kurser med förankring i lärarnas pågående forskning
 • forskningsmetod i engelsk språkvetenskap och/eller engelsk litteraturvetenskap
 • språkvetenskaplig och/eller litteraturvetenskaplig teori
 • kandidatuppsats

Vad kan du när du tar examen?

Efter avslutad examen kan du bland annat:
 • kommunicera på engelska i tal och skrift med god språkriktighet
 • inhämta och förstå information om engelska språket och engelskspråkig litteratur och kultur i olika typer av källor, exempelvis lexika, grammatikböcker, facklitteratur och digitala resurser
 • analysera engelska språket och engelskspråkig litteratur på vetenskaplig grund
 • diskutera din analys i ljuset av tidigare forskning och teori samt dra slutsatser
 • samarbeta med andra och kommentera deras texter och presentationer samt ta emot kommentarer på dina egna
 • arbeta självständigt, problemlösande och disciplinerat mot en deadline.

Vad kan du mer välja att läsa?

Från och med termin fyra gör du vissa individuella val. Du kan välja att skriva kandidatuppsats i ämnets båda inriktningar, dvs engelska med litteraturvetenskaplig och språkvetenskaplig inriktning. En av kandidatuppsatserna blir då ditt examensarbete, och det skriver du under den sista terminen. Vill du förlägga delar av dina studier i ett engelsktalande land finns goda möjligheter till detta tack vare våra utbytesavtal. Lunds universitet har avtal med 504 universitet i nästan 70 länder runt om i världen, och vid fakulteten finns kunniga internationella koordinatorer som hjälper dig att hitta rätt. Programkoordinatorn eller studierektorn kan hjälpa dig att välja kurser som du kan tillgodoräkna inom programmet. Om du inte studerar utomlands läser du ett annat ämne under en eller två terminer. Det kan vara ett annat språk eller ett ämne såsom historia, filmvetenskap, filosofi, juridik, ekonomi, litteraturvetenskap, statsvetenskap, eller media- och kommunikationsvetenskap. Lunds universitet har ett mycket stort utbud av sådana ämnen, bland annat flera andra språk. Studievägledare kan ge råd inför dina individuella val. Du kan också diskutera dina val med programkoordinatorn, som också är en av dina lärare.

Vad leder en kandidatexamen i engelska till?

En god utbildning i engelska öppnar en global arbetsmarknad. En del studenter går direkt ut i arbetslivet och jobbar som exempelvis informatörer, kommunikatörer eller skribenter, i dataspelsbranschen, hotell- och restaurangbranschen eller i detaljhandeln. Många som tagit kandidatexamen i engelska läser en påbyggnadsutbildning som leder till en yrkesexamen som lärare, översättare eller bibliotekarie. Sådana utbildningar finns i Lund, men även på andra lärosäten. Det finns också masterutbildningar i språkvetenskap och i litteraturvetenskap. De ger en fördjupning i språkvetenskap respektive litteraturvetenskap samt behörighet till forskarutbildning. Mer information kan du få av studievägledare, av dina lärare, studierektor eller av ämnets forskarutbildningsansvariga. Under programmets gång anordnar programansvarig lärare träffar med alumner, dvs tidigare studenter som börjat jobba. Lund har även en arbetslivskoordinator som anordnar träffar för studenter som vill öva på att skriva sitt CV och jobbansökningar. När du är student i Lund bygger du också på ett naturligt sett ett nätverk av vänner och kontakter inför ditt yrkesverksamma liv.
Välkommen med din ansökan till kandidatprogrammet i engelska vid Lunds universitet! Programmet börjar en gång per år på höstterminen, så ansökan ska lämnas in omkring 15 april.

Utbildningsplaner

Kontaktpersoner

Programkoordinator
Fabian Beijer

Studievägledare
Cecilia Johansson

Kursexpedition
Marcus Tegler

Engelska

Mer om ämnet, personal och forskning hittar du här.

Arbetsmarknad

Vad kan man arbeta med efter studierna? Läs om några studenter som har läst engelska som fristående kurser.

Programinformation för utskrift

Bild på Språk- och litteraturcentrum med cyklar
Språk- och litteraturcentrum (SOL)
Sidansvarig: webmastersol.luse | 2021-03-22