Kandidatprogram i engelska

Programmets längd: 3 år
Antal poäng: 180 hp
Utbildningsnivå: Grundnivå
Examensbenämning: Filosofie kandidat
Huvudämne: Engelska
Undervisningsspråk: Engelska

 

Hämta vår programfolder