Danska

Vårt närmaste grannland

Bara några mil från Lund finns Danmark, ett land som både språklig och kulturellt ligger Skåne nära. Men det finns vissa viktiga skillnader, vilket den som väljer att studera eller att arbeta på andra sidan sundet snart märker.

Öresundssamarbete

Det täta Öresundssamarbetet skapar behov av kunskaper i danska och om Danmark. Våra kurser i danska ger dig bättre förutsättningar att förstå både talad och skriven danska. Du får också övning i att uttrycka dig skriftligt och muntligt på danska. Kurserna ger också goda kunskaper om det danska språket och inblickar i dansk litteratur, kultur och historia. För dig som tänker dig studier eller en framtida yrkesverksamhet i Öresundsregionen i allmänhet och i Danmark i synnerhet är kurserna av stort värde.

Kurser i danska

Vi ger kurser i danska både som helfartskurser och deltidskurser. Du hittar vårt utbildningsutbud här:

Danska

Sektionsföreståndare
Anna W Gustafsson

Studierektor
Sanna Skärlund

Ffu-Ansvarig
Robert Zola Christensen

Expedition
Lingvisthuset L223

Studievägledning
Humanisthuset H124

Utbildningsutbud

Bibliotekets ämnesguide

Sidansvarig: lena.larssonnordlund.luse | 2023-11-22