Språkkonsultprogrammet

Programmets längd: 3 år
Antal poäng: 180 hp
Utbildningsnivå: Grundnivå
Examensbenämning: Filosofie kandidat
Huvudämne: Svenska med inriktning på språkkonsultarbete
Undervisningsspråk: