Språkkonsultprogrammet

Programmets längd: 3 år
Antal poäng: 180 hp
Utbildningsnivå: Grundnivå
Examensbenämning: Filosofie kandidat
Huvudämne: Svenska med inriktning på språkkonsultarbete
Undervisningsspråk: Svenska

Programmet startar vartannat år – nästa start är ht 2021. 

För den som har läst en grundkurs i svenska finns normalt möjlighet att ansöka till termin 2 på programmet. Ett extra antagningsprov anordnas under höstterminen. 

Anvisningar för ansökan till senare del av program

– Skriftlig kommunikation handlar inte om att skriva korrekt svenska och sedan förutsätta att mottagaren ska förstå. Det handlar om att skapa förutsättningar för förståelse genom att alltid ha mottagaren i åtanke och därtill skriva på korrekt svenska. Det är det vi språkkonsulter blir experter på! (Marie, kull 3)

Vad är en språkkonsult?

I dagens informationssamhälle skriver vi mer än någonsin. Ändå är det få som har utbildning för det och många behöver anlita professionell hjälp. Det är där språkkonsulten kommer in. En språkkonsult driver ofta egen textbyrå eller arbetar som anställd på företag eller myndigheter. Arbetsuppgifterna kan vara textredigering, textgranskning, korrekturläsning, utbildning, framställning av informationsmaterial, språkliga utredningar och policyfrågor. Språkkonsulter arbetar både med tryckta texter och med digitala texter, på webbplatser och i sociala medier.

Vad läser man för att bli språkkonsult?

Konsten att skriva, granska och redigera texter är central i Språkkonsultprogrammet, som är uppbyggt av kurser i ämnet svenska. Tillsammans ger kurserna en god förståelse för svenskans struktur, variation och bruk. En språkkonsult får ofta hålla i kurser och därför finns också inslag av pedagogik, retorik och muntlig framställning. Utbildningen innehåller också praktikinslag som ger de studerande möjlighet att utveckla sin yrkesroll och skapa viktiga kontakter för framtida yrkesverksamhet.

Att söka till utbildningen

Programmet startade hösten 2013 och har antagning vartannat år (dvs. udda år). Vid anmälan till programmet blir man också automatiskt anmäld till antagningsprovet, som ges en lördag i början av maj kl 14–19. Läs mer om provet under fliken "Antagningsprovet". Kallelse kommer att skickas ut till alla sökande till den mejladress som uppges vid ansökan. 

Behörighetskrav: Områdesbehörighet 6, dvs Engelska 6 (Engelska B) och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2 (Samhällskunskap A), samt godkänt antagningsprov. Urval till programmet sker bland de som har godkänt antagningsprov på grundval av gymnasiebetyg (10 platser), högskoleprov (10 platser) och bästa antagningsprov (10 platser).

Varför läsa i Lund?

Språkkonsultprogrammet vid Lunds universitet är den enda i landet med en helt valbar termin som ger studenterna möjlighet att spetsa sin utbildning med till exempel juridik, marknadsföring eller projektledning. Språk- och litteraturcentrum är också ensamma om att erbjuda ett skräddarsytt år på översättarutbildningen för dem som har examinerats från språkkonsultutbildningen och dessutom har läst till exempel engelska eller tyska. I Lund finns också möjligheten att söka vidare till masterutbildningen i strategisk kommunikation om man vill bredda sin kompetens.

Aktuell utbildningsplan

Kontaktpersoner

Programkoordinator
Kikki Nillasdotter

Studievägledare
Åsa Wikström

Kursexpedition
Gunilla Ek Werner

Facebook

Arbetsmarknad

Vad kan man arbeta med efter studierna? Läs om några studenter som tog examen våren 2016.

Du kan också hitta mer information om yrket på Examinerade språkkonsulters hemsida: ESS

Kompetensprofil

Vad kan en språkkonsult? Läs vår kompetensfolder: