lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Ryska

NybörjarkurserGes termin
Ryska: Nybörjarkurs I, 15 hp (RYSB01)höst 2019vår 2020
Ryska: Nybörjarkurs II, 15 hp (RYSB02)höst 2019
Ryska: Nybörjarkurs 1 och 2, 30 hp (RYSB03)höst 2019
Grundkurser
Ryska: Grundkurs, 30 hp (RYSA10)vår 2020
Rysk grammatik och översättning till ryska, 7,5 hp (RYSA12)vår 2020
Textläsning och översättning från ryska till svenska, 7,5 hp (RYSA14)vår 2020
Ryska: Fonetik och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp (RYSA15)vår 2020
Rysk litteraturhistoria: Nätbaserad grundkurs, 15 hp (RYSB12)höst 2019
Ryska: Den ryska 1800-talsromanen, 7,5 hp (RYSB13)vår 2020
Ryska: Den ryska litteraturen efter Sovjetunionens fall, 7,5 hp (RYSB14)vår 2020
Ryska: Den ryska litteraturen efter Sovjetunionens fall, 7,5 hp (RYSD14)vår 2020
Fortsättningskurser
Ryska: Översättning från ryska till svenska I, 7,5 hp (RYSA04)
Ryska: Översättning från ryska till svenska II, 7,5 hp (RYSA05)
Ryska: Fortsättningskurs, 30 hp (RYSA20)höst 2019
Ryska: Rysk grammatik och översättning till ryska II, 7,5 hp (RYSA22)höst 2019
Ryska: Specialiseringskurs, 7,5 hp (RYSA23)höst 2019
Ryska: Textläsning och översättning från ryska till svenska II, 7,5 hp (RYSA24)höst 2019
Ryska: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp (RYSA25)höst 2019
Ryska: Utlandspraktik, 30 hp (RYSE01)
Ryska: Kandidatkurs, 30 hp (RYSK03)vår 2020
Avancerad nivå
Litteratur-kultur-medier: Fördjupning i rysk litteraturvetenskap, 15 hp (LIVR22)höst 2019
Litteratur-kultur-medier: Rysk film, 15 hp (LIVR36)
Litteratur-kultur-medier: Den ryska modernismen 1890-1928 - från Silveråldern till avantgardet, 15 hp (LIVR37)vår 2020
Övrigt
Ryska: Fortsättningskurs, 30 hp (RYSA02)
Ryska: Rysslands idé- och kulturhistoria, 7,5 hp (RYSD01)
Ryska: Rysk film, 7,5 hp (RYSD02)
Ryska: Textläsning, muntlig och skriftlig språkfärdighet II, 7,5 hp (RYSK11)vår 2020
Ryska: Specialiseringskurs II, 7,5 hp (RYSK12)vår 2020
Ryska: Examensarbete, Kandidatkurs, 15 hp (RYSK13)vår 2020

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: