Kurs

Kursen FLRB15 ingår för närvarande inte i kursutbudet

Kurskod: FLRB15
Engelsk titel: Public Service Interpreting I, Russian
Högskolepoäng: 30

Kurstillfälle: höstterminen 2022
Studiesätt: heltid, distanskurs
Kursperiod: 2022-08-29 – 2023-01-15
Anmälningskod: LU-37035
Behörighet: Grundläggande behörighet samt godkänt antagningsprov

Beskrivning

Kursen Tolkning i offentlig sektor I vänder sig både till dig som redan arbetat som tolk och till dig som helt saknar erfarenhet från området. Utbildningen förutsätter att du har goda kunskaper i svenska och ryska.

Kursen ger grundläggande teoretisk kunskap om tolkning som social interaktion, som kognitiv process och praktisk verksamhet. Kursen behandlar olika tolkningstekniker, terminologiarbete, tolkens egen självpresentation på båda tolkspråken samt de etiska frågeställningar som är förknippade med tolkning. Den ger också praktisk förtrogenhet med grundläggande tolkningstekniker, dvs. kort konsekutivtolkning utan anteckningar och simultan viskningstolkning.

Kursen ges på helfart med ett distansupplägg. 

Delkurser

  • Yrkesetik och professionskunskap, 7,5 hp
  • Grundläggande terminologi, 3,5 hp
  • Terminologi i praktiken, 4 hp
  • Tolkningsteknik och övningar I och II, 15 hp

Behörighet

Behörighet för utbildningen är grundläggande behörighet för högskolestudier samt godkänt antagningsprov. Provet består av två delprov, vilka beskrivs nedan.

Delprov 1 består av två moment: femton meningar på svenska som läses upp och vars innehåll ska överföras muntligt till det ryska, samt femton meningar på ryska som läses upp och vars innehåll ska överföras till svenska. Den sökandes prestation bedöms utifrån kriterierna innehållsåtergivning, uttal och grammatik/språkbehärskning. För varje mening kan man få maximalt 4 poäng (2p för innehållsåtergivning, 1p för uttal och 1p för grammatik/språkbehärskning). För att få godkänt på delprov 1 måste man uppnå minst 50 av 60 möjliga poäng per språkdel.

Delprov 2 består också av två moment: en läsförståelsetext på svenska och en på ryska. Texterna behandlar vardagliga ämnen och omfattar cirka 250 ord. Till vardera text finns tio läsförståelsefrågor. Varje svar bedöms efter kriterierna innehåll och språkbehärskning. För varje svar kan man få maximalt 3 poäng (2p för innehåll och 1p för språkbehärskning). För att få godkänt på delprov 2 behöver den sökande få minst 18 poäng av 30 möjliga poäng per språkdel.

När samtliga prov är bedömda sammanställs resultaten. Max antal poäng på antagningsprovet är 180 poäng (120 poäng för delprov 1, 60 poäng för delprov 2). För att klara antagningsprovet måste alla provmoment vara godkända. Sökanden som klarat antagningsprovet, och som därmed har uppfyllt kravet på den särskilda behörigheten rangordnas utifrån deras totala antal poäng. Det är alltså resultaten från antagningsprovet som används vid urval.

Ingående delar

  • Yrkesetik och professionskunskap I, 7,5 hp
  • Grundläggande terminologi, 3,5 hp
  • Terminologi i praktiken, 4 hp
  • Tolkningsteknik och övningar I och II, 15 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15