lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag heter Riccardo Guglielmi och är doktorand i italiensk språkvetenskap. Jag har varit verksam som lärare i italienska sedan 1999. Jag undervisar bl.a. i grammatik och fonetik.

Forskning

Om forskningen

I min doktorsavhandling, som har min lic-avhandling "I nomi del paesaggio- La toponomastica di Vallebona" som utgångspunkt, undersöker jag ortnamn (framför allt mikrotoponymer) i och omkring Vallebona, en liten by belägen i västra Ligurien.
Närmare bestämt kommer jag att undersöka vilka suffix som används för att bilda toponymer, deras semantiska värde samt deras funktion och produktivitet inom den lokala dialekten. Jag kommer vidare att undersöka de olika språkstrategier som man använder för att komma ihåg olika ortnamn samt rekursivitet som språkstrategi för att underlätta minnesförmågan i muntliga kulturer.
Dessutom är min avsikt att utforska såväl de fonetiska och lexikaliska aspekterna som specifika syntaktiska särdrag i Vallebonas dialekt jämfört med dialekter från områden vid kusten och områden belägna i inlandet. De syntaktiska skillnaderna mellan de viktigaste dialekterna i områdena skulle eventuellt kunna användas som grund för en underindelning av de dialekter som talas i västra Ligurien Min tanke är att toponymernas fonetiska, morfologiska, lexikala, och semantiska särdrag på liknande sätt kan användas för att lättare definiera isoglosser i detta område.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Riccardo Guglielmi

Universitetslektor
Italienska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post riccardo.guglielmirom.luse

Telefon 046–222 92 30

Rum SOL:L517

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20