Person

Carla Killander Cariboni

Universitetslektor

  • Franska
  • Språk- och litteraturcentrum

Docent

  • Italienska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post carla.killander_caribonirom.luse

Rum SOL:L516a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Telefon 046–222 32 72

Jag är docent i "romanska språk, särskilt franska" och är anställd på SOL som universitetslektor i både franska och italienska. Förutom dessa två språk undervisar jag även inom tolkutbildningen (TOFS1 och TOFS2).

Mina forskningsintressen ligger inom området narrativa studier, med särskilt fokus på intertextuella och intermediala relationer. Jag har deltagit i ett tvärvetenskapligt projekt finansierat av Vetenskapsrådet om den svenske 1700-talsresenären Björnståhl.

Administrativt har jag arbetat som kvalitetssamordnare på kansliet HT vid LU. Jag är f.n. redaktionssekreterare för serien "Études romanes de Lund" och redaktör för tidskriften "Moderna Språk"..

Jag är medförfattare till ett läromedel i franska ("À vous 2", 2017) och ett läromedel i fransk litteraturhistoria ("La littérature de langue française - épouqes, courants, auteurs", 2019). Jag arbetar ibland som tolk i franska och italienska, som översättare och som illustratör.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Carla Killander Cariboni

Universitetslektor

  • Franska
  • Språk- och litteraturcentrum

Docent

  • Italienska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post carla.killander_caribonirom.luse

Rum SOL:L516a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Telefon 046–222 32 72

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10