lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Svenska för studerande med utländsk bakgrund

SVEF21

Kurskod: SVEF21
Engelsk titel: Swedish for Students with a Foreign Background
Högskolepoäng: 30

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för vårterminen 2020.

Kurstillfälle: vårterminen 2020
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2020-01-20 – 2020-06-07
Behörighet: Grundläggande behörighet
Anmälningskod: LU-76751

Beskrivning

Kursen vänder sig till studerande med goda kunskaper i svenska som vill förbättra sin kompetens i svenska språket. Syftet är att de, med gott resultat, ska kunna vara verksamma i svenskspråkiga yrkesmiljöer eller bedriva vidare studier på akademisk nivå. Kursen ger goda kunskaper i praktisk svensk grammatik. Man tittar särskilt på sådana strukturer som skiljer sig från andra språk och på vad olika grammatiska uttryck har för funktion. Det svenska ljudsystemet studeras och svenskt uttal övas. I kursen övar man även skriftlig och muntlig språkfärdighet i olika genrer och går igenom akademiskt språkbruk och grunderna i akademiskt skrivande.

Delkurser

  1. Praktisk svensk grammatik, 7,5 hp
  2. Skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp
  3. Fonetik och uttal, 7,5 hp
  4. Ordförråd och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp

Utbildningstillfällen – vårterminen 2020

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid 100%
20 januari 2020 – 7 juni 2020

Stängd för anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Svenska för studerande med utländsk bakgrund är 50 000 SEK.