lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Litteratur-kultur-medier: Ibsen, Strindberg och det moderna dramat

LIVR45

Kurskod: LIVR45
Engelsk titel: Literature-Culture-Media: Ibsen and Strindberg
Högskolepoäng: 15

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för höstterminen 2020.

Kurstillfälle: höstterminen 2020
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2020-08-31 – 2021-01-17
Behörighet: 90 p i litteraturvetenskap med inriktning allmän eller skandinavisk litteratur, eller motsvarande, samt Svenska B
Anmälningskod: LU-32671

Beskrivning

Kursen behandlar de två mest inflytelserika dramatikerna i skandinavisk litteratur genom tiderna. Den försöker placera Ibsens och Strindbergs verk i deras historiska sammanhang och diskutera deras betydelse för det så kallade ”moderna genombrottet”, men också peka på vad som gör dem relevanta i vår egen tid och populära långt utanför Nordens gränser. Genom ett närstudium av en rad centrala skådespel skall kursen dessutom uppmärksamma väsentliga skillnader mellan Ibsens och Strindbergs estetiska, moraliska och ideologiska värderingar. Inte minst kommer deras motsatta åsikter om det moderna samhället och kvinnans frigörelse att diskuteras, men stor vikt skall även läggas vid deras divergerande konstnärliga tekniker.

Kursen ingår i masterprogrammet i Litteratur – Kultur – Medier som valbar kurs. Den ges även som fristående kurs.

Utbildningstillfällen – höstterminen 2020

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart 50%
31 augusti 2020 – 17 januari 2021

Stängd för anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Litteratur-kultur-medier: Ibsen, Strindberg och det moderna dramat är 27 500 SEK.