Kurs

Kurskod: UKRA14
Engelsk titel: Memory and Identity in Ukrainian Literature, Film and Drama
Högskolepoäng: 15

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-76401
Behörighet: Grundläggande behörighet

Introduktionsmöte: 2024-01-31 kl. 16.00 – 18.00

Lärare: Niklas Bernsand, Johanna Lindbladh, Eleonora Narvselius, Valentyna Savchyn

Beskrivning

Välkomna till en kurs om den moderna ukrainska litteraturen, filmen och dramatiken med fokus på tiden efter 1991!

Innehåll

I kursen ges grundläggande kunskaper om den ukrainska litteraturen, filmen och dramatiken efter 1991 med särskilt fokus på minne och identitet. Tolkningarna av de litterära verken, filmerna och teaterpjäserna kommer att relateras till aktuella identitetsskapande processer i den ukrainska kulturen. De centrala minnesprocesser som framträder i de konstnärliga gestaltningarna kommer under kursens gång att kontextualiseras och analyseras med utgångspunkt i historiska och kulturella perspektiv.

En kurs med distansundervisning

Kursen ges på distans med stöd av den nätbaserade lärplattformen Canvas. Kursen innehåller regelbundna lektioner på Zoom. Du behöver ha tillgång till en dator med internetuppkoppling, webbkamera och headset under hela kursperioden.

Ingående delar

  • Litteratur,film och dramatik: historiska perspektiv, 5 hp
  • Minnesprocesser i samtida litteratur, film och dramatik, 10 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Ukrainska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15