lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

2015- 2016 koordinator för MAPES, masterprogrammet i Europastudier, Lunds universitet.

2012-2016 - MC i COST Action Network ISTME "In Search of Transcultural Memories"

2012 – 2014 - forskare i internationellt projekt “The memory of vanished population groups and societies in today’s East- and Central European urban environments. Memory treatment and urban planning in Lviv, Černivci, Chişinău and Wrocław".

2010 - 2013 - post-dok vid "Baltic Borderlands", internationell fler- och tvärvetenskaplig forskarskola skapad i samarbete mellan Lund, Tartu och Greifswald.

november 2009-augusti 2010- projektassistent vid Centrum för Europaforskning, Lunds universitet.

2002- 2009 – doktorand vid Linköpings universitet. Disputerade år 2009 med avhandling "The Nation’s Brightest and Noblest: Narrative Identity and Empowering Accounts of the Ukrainian Intelligentsia in Post-1991 L’viv" (handledare: Dr. E.Olsson och Prof.B.Törnquist-Plewa).

1999-2002 - gästforskare vid Södertörns högskola.

Forskning

Om forskningen

Mitt postdok projekt "Polishness, Russianness and Germanness in the post-Soviet borderlands: Collective memory and accommodation of ethno-cultural difference in Lviv and Kaliningrad" handlar om hur minnet om de ‘dominanta’ etniska grupper som bebott Lviv och Kaliningrad före andra världskriget hanteras av dagens befolkning. Bland annat, kommer jag att utforska vilka aktörer (individuella, grupper, institutionella) utmärker sig i debatten om de städernas historia, på vilka sätt de använder minnen om de fördrivna etniska grupper och vilka strategier de använder för att främja sina krav.

Senaste publikationer:

- Ukrainian Intelligentsia in Post-Soviet L’viv: Narratives, Identity and Power. Lexington Books, 2012.

- “Bandera Debate”: Contentious Legacy of World War II and Liberalization of Collective Memory in Western Ukraine, in: Canadian Slavonic Papers LIV (3-4), 2012.

- med Niklas Bernsand: Lviv and Chernivtsi: Two Memory Cultures at the Western Ukrainian Borderland, East/West: Journal of Ukrainian Studies 1 (1), 2014: 59-84.

- Spicing up Memories and Serving Nostalgias: Thematic Restaurants and Transnational Memories in East-Central European Borderland Cities, Journal of Contemporary European Studies, 2015.

- Tragic Past, Agreeable Heritage: Post-Soviet Intellectual Discussions on the Polish Legacy in Western Ukraine, Carl Beck Papers 2015, 2401: 1-80.

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (9 st)
Bokkapitel (5 st)
Konferensbidrag (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Eleonora Narvselius

Projektassistent
Europastudier
Språk- och litteraturcentrum

Universitetslektor
Öst- och centraleuropakunskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post eleonora.narvseliussol.luse

Telefon 046–222 41 75

Rum
SOL:A332 (projektassistent)
SOL 335 (universitetslektor)

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20