Kurs

Kurskod: TVXA11
Engelsk titel: Aesthetics of Crisis: Health and Well-being
Högskolepoäng: 3

Kurstillfälle: höstterminen 2023
Studiesätt: tredjedelsfart, distanskurs
Kursperiod: 2023-11-06 – 2023-12-17
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-30775
Behörighet: Grundläggande behörighet

Introduktionsmöte: 2023-11-06 kl. 16.00 – 18.00

Lärare: Elisabet Björklund, Hannah Flodin, Anders Marklund

Beskrivning

Skildringar av hälsa och välbefinnande i film - ofta gripande, aktuella och provocerande - erbjuder en unik möjlighet att förstå och diskutera hur vi som individer reagerar i en krissituation och hur kultur och samhälle hanterar olika kriser i hälsa och välbefinnande.

Filmerna och de frågor de väcker diskuteras tvärvetenskapligt med föreläsare från Filmvetenskap och från de Juridiska, Medicinska och Konstnärliga fakulteterna. Det unika i kursen är att se hur olika discipliners synsett kompletterar och berikar varandra - hur olika synsett är nödvändiga för en nyanserad förståelse för hur hälsa och välbefinnande framställs inom film och medier, hur dessa skildringar berör både individ och samhälle.

Krisens estetik: Hälsa och välbefinnande riktar sig till alla som vill fördjupa sina kunskaper om frågor som rör film, kultur och samhälle, men särskilt till dig som i ditt yrkesliv eller i andra sammanhang har ett specifikt intresse för kriser i hälsa och välbefinnande. Hösten 2023 ges kursen under november och december, på engelska, på kvartsfart, på distans, med föreläsningar/seminarier, vanligtvis måndagar kl. 16-18.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Filmvetenskap

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15