Kurs

Kurskod: TTPK10
Engelsk titel: The Theory and Practice of Theatre: B.A. Degree Course
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2022.

Kurstillfälle: höstterminen 2022
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2022-08-29 – 2023-01-15
Anmälningskod: LU-33202
Behörighet: Grundläggande samt Teaterns teori och praktik: Grund- och fortsättningskurs (TTPA05 eller TTPA10)

Introduktionsmöte: 2022-08-29 kl. 9.00 – 10.00 i Br:Scen

Lärare: Rikard Loman, Josefin Waldenström

Beskrivning

I kursen anläggs fördjupade praktiska och teoretiska perspektiv på scenkonst, på eget konstnärligt skapande, på det vetenskapliga studiet av scenkonst och konstnärlig forskning, det vill säga undersökningar utifrån egen scenpraktik. Studierna inriktas på olika performativa och konceptuella tekniker. Dessutom ger kursen en fördjupad insikt i scenkonstens teoretiska och metodiska grundproblem med tillämpningsövningar på texter och sceniska uppsättningar. Kursen avslutas med att studenten, enskilt eller i grupp, utarbetar ett självständigt examensarbete med vetenskaplig och/eller konstnärlig inriktning.

1: Konstnärlig metod, fördjupningskurs, 7,5 hp

2. Teaterteoretisk och metodisk tillämpning, 7,5 hp

3. Examensarbete, 15 hp

Ingående delar

  • Konstnärlig metod, 7,5 hp
  • Teaterteoretisk och metodisk tillämpning, 7,5 hp
  • Examensarbete, 15 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Teatervetenskap

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15