Kurs

Kurskod: TTPA05
Engelsk titel: The Theory and Practice of Theatre: Level 1 and Level 2
Högskolepoäng: 60

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även vårterminen 2021. Välj termin ovan för mer information!

Med anledning av regeringens meddelande den 29 maj, att en återgång till campusundervisning är möjlig fr.o.m. 15 juni, gäller följande angående undervisning på HT-fakulteterna under hösten:

  • På grund av pågående coronapandemi (covid-19) och de restriktioner som är utfärdade kommer undervisningen för höstens kurser att ha begränsat antal träffar på campus beroende på tillgången på lämpliga lokaler. Till stor del kommer undervisningen att bedrivas på distans. Detaljerad information om vad som gäller för din kurs meddelas nedan.
  • I det fall undervisningen ges på campus finns för varje undervisningslokal anvisade in- och utpassager i förhållande till trapphus, korridorer och entréer (in- och utgångar). Tag hänsyn och följ instruktionerna noga. Handsprit ska finnas tillgänglig i alla lärosalar och grupprum.

Försäkra dig om att vi kan nå dig – kontrollera att din e-postadress i Ladok är korrekt: www.student.lu.se

Var uppmärksam på annorlunda starttider på dina undervisningsmoment. Angivna tider i ditt kursschema gäller.

Kurstillfälle: höstterminen 2020
Termin: 1
Ort: Malmö
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2020-08-31 – 2021-06-06
Anmälningskod: LU-33201
Behörighet: Grundläggande samt 30 högskolepoäng eller 1 års arbetslivserfarenhet.

Introduktionsmöte: 2020-08-31 kl. 10.45 – 11.15 i Thm:StuA

Lärare: Rikard Loman

Delkursinformation

  1. Dramats och teaterns former. En introduktion, 7,5 hp
  2. Sceniskt berättande, 7,5 hp
  3. Sceniskt gestaltande, 7,5 hp
  4. Föreställningsanalys och teaterkritik, 7,5 hp
  5. Teater genom tiderna, 7,5 hp
  6. Teater i samhället, 7,5 hp
  7. Konceptutveckling, 7,5 hp
  8. Att tala och skriva om teater, 7,5 hp

Beskrivning

Teaterns teori och praktik är en fristående kurs som ges upp till och med kandidatnivå (90 hp). Den vänder sig till dig som vill utforska och experimentera med scenkonst. Utbildningen ger dig dels en historisk förståelse för teatermediet, dess utveckling och samhällsroll, dels en fördjupad förståelse för den samtida scenkonstens många skiftande uttryck.

Kommunikation, kritik och kreativitet är nyckelord i utbildningen. Du får lära dig hur scenkonst kommunicerar och hur du själv kommunicerar med hjälp av teatermediet. Du får i tal och skrift förhålla dig kritiskt till scenkonst och arbeta kreativt med scenkonst i mindre projekt. Andra och tredje terminen mynnar ut i större självständiga projekt. Med de kunskaper och färdigheter som du får under utbildningen ska du lättare kunna orientera dig på scenkonstfältet och driva och utveckla egna scenkonstprojekt.Våra tidigare studenter arbetar idag som regissörer, dramatiker, dramaturger, producenter, kulturkritiker, kulturpolitiker, scenografer, scenarbetare, pedagoger, projektledare m.m. Efter utbildningen har du en fördjupad förståelse för teatermediet och teaterns roll i samhället och goda förutsättningar för att bidra till att utveckla ny scenkonst.

När du ansöker: Läs noggrant igenom anvisningar för ansökan. Du hittar information här: https://www.sol.lu.se/teater/nasta-antagning/

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Teaterns teori och praktik

Mer om ämnet, forskning, personal mm.