Kurs

Kurskod: SVEG31
Engelsk titel: Language Consultancy: Language Policy and Language Planning
Högskolepoäng: 7,5
Programtillhörighet: Ingår i Språkkonsultprogrammet

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2023.

Kurstillfälle: vårterminen 2023
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2023-03-22 – 2023-04-26
Anmälningskod: LU-76730
Behörighet: Grundläggande behörighet samt 60 högskolepoäng i Svenska – språklig inriktning, grund- och fortsättningskurs (SVEA11 + SVEA20, eller motsvarande kurser).

Lärare: Sanna Skärlund

Beskrivning

Vill du lära dig att förstå hur språkpolitik och språkplanering fungerar?

Kursens innehåll

I kursen Språkpolitik och språkplanering 7,5 hp får du lära dig mer om språkpolitik, lagstiftning och språkplanering i Sverige, och du får genom kontrastiva perspektiv en inblick i hur svensk språkvård och språkpolitik förhåller sig till andra länders. I kursen varvas teoretiska studier med praktiska övningar med särskilt fokus på språkkonsulters yrkesverksamhet. Genom att studera specifika språkplaneringsfall och träna dig i att utforma en språkpolicy får du koppla begrepp och grundprinciper inom språkpolitik och språkplanering till praktiken.

Kursens placering

Kursen riktar sig till dig som redan har läst 60 hp i ämnet svenska, språklig inriktning. Den kan ingå som valbar kurs inom kandidatkursen. Kursen utgör också en obligatorisk kurs inom den fjärde terminen av Språkkonsultprogrammet. 

Studieämnet svenska, språklig inriktning kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex. Filosofie kandidatexamen 180 hp). Utbildning i svenska/nordiska språk finns även på avancerad nivå inom Masterprogrammet i språk och språkvetenskap.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Svenska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15