Course

Course code: SVEG31
Swedish title: Språkkonsult: Språkpolitik och språkplanering
ECTS credits: 7.5
Programme affiliation: Part of Swedish Language Consultancy Programme

NB! The course is not given this semester. The information below was about spring semester 2021.

Teaching – spring semester 2021

The Covid-19 pandemic continues to affect our education and most of the teaching must take place completely digitally until further notice. Pay attention to the information in the schedule and/or in Canvas – the information is continuously adjusted based on current decisions and recommendations.

Read more at .

Study period: spring semester 2021
Type of education: both campus/online
Type of studies: full time, day
Study period: 2021-03-24 – 2021-04-30
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-76812

Introductory meeting: 2021-03-24 at 9:15 – 10:00

Teachers: Sanna Skärlund

Information

Som antagen student ska du använda denna länk för att logga in på zoom för kursen SVEG31 och delta i upprop och lektioner online:
https://lu-se.zoom.us/j/64731308541

Tänk på att uppropet/första tillfället är obligatoriskt - hör av dig snarast om du inte kan delta.

Vänligen se schemalänk på denna sida för information om tider.

Mer om hur du använder zoom och canvas hittar du här:
https://www.sol.lu.se/utbildning/student/studentkonto-larplattform-och-zoom/

Description

Vill du lära dig att förstå hur språkpolitik och språkplanering fungerar?

I kursen Språkpolitik och språkplanering 7,5 hp får du lära dig mer om språkpolitik, lagstiftning och språkplanering i Sverige, och du får genom kontrastiva perspektiv en inblick i hur svensk språkvård och språkpolitik förhåller sig till andra länders. I kursen varvas teoretiska studier med praktiska övningar med särskilt fokus på språkkonsulters yrkesverksamhet. Genom att studera specifika språkplaneringsfall och träna dig i att utforma en språkpolicy får du koppla begrepp och grundprinciper inom språkpolitik och språkplanering till praktiken. Kursen riktar sig till dig som redan har läst 60 hp i ämnet svenska, språklig inriktning. Den kan ingå som valbar kurs inom kandidatkursen.  Kursen utgör också en obligatorisk kurs inom den fjärde terminen av Språkkonsultprogrammet.

Kursens placering

Kursen riktar sig till dig som redan har läst 60 hp i ämnet svenska, språklig inriktning. Den kan ingå som valbar kurs inom kandidatkursen.  Kursen utgör också en obligatorisk kurs inom den fjärde terminen av Språkkonsultprogrammet. 

Studieämnet svenska, språklig inriktning kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180 hp). Utbildning i svenska/nordiska språk finns även på avancerad nivå inom Masterprogrammet i språk och språkvetenskap.

Note!

The course is not open for applications through antagning.se / universityadmissions.se next semester. Please contact the department for more information!

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Swedish

More about the subject, research, staff etc.

Page Manager: webmastersol.luse | 2020-06-15