Kurs

Kurskod: SVEB34
Engelsk titel: Swedish: Sociolinguistics, Level 2
Högskolepoäng: 7,5

Beskrivning

Sociolingvistik som forskningsdisciplin

Vad innehåller kursen?

I kursen får du en fördjupning i sociolingvistiken som forskningsdisciplin och du blir introducerad till centrala arbeten och aktuell forskning inom ett urval av sociolingvistikens forskningsområden, t.ex. språklig variation relaterad till socialklass, genus och ålder, två- och flerspråkighet och kontaktlingvistik, attityder till språklig variation och samtalsanalys. Du får lära dig om såväl resultat som hypoteser och metoder.

Hur är kursen utformad?

Kursen ges på campus, på halvfart under terminens andra hälft.

Vem riktar sig kursen till?

Kursen riktar sig till dig som läst svenska eller svenska som andraspråk tidigare och som vill fördjupa sina kunskaper inom sociolingvistik. 

Kursens placering i din studiegång?

Kursen kan ingå som valbar delkurs både i Svenska: Språklig inriktning - kandidatkurs och Svenska som andraspråk: Kandidatkurs. Du kan också läsa den som fristående kurs. 

Studieämnena Svenska, språklig inriktning och Svenska som andraspråk kan du läsa som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp), och ämnena kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex. Filosofie kandidatexamen 180 hp). Utbildning i svenska/nordiska språk och svenska som andraspråk finns även på avancerad nivå inom Masterprogrammet i Språk och språkvetenskap.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Svenska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15