Course

Course code: SVEB25
Swedish title: Svenska: Akademiskt skrivande
ECTS credits: 7.5

NB! The course is not given this semester. The information below is about spring semester 2022. The course was also given earlier. Choose semester above for more information!

Study period: spring semester 2022
Type of studies: part time, 25 %, distance course
Study period: 2022-01-17 – 2022-06-05
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-76710

Description

Kursen vänder sig till dig som vill förbättra din förmåga att skriva akademisk svenska, t.ex. som förberedelse för ett större uppsats- eller examensarbete. I kursen ingår litteratursökning, problemformulering, textuppbyggnad och -bearbetning, referat och citat, formalia (t.ex. källhänvisning och litteraturlistor) och frågor som akademisk stil, genre/texttyp och ämnestradition, tydlighet och koherens, mottagaranpassning, språkriktighet samt etiska frågor (t.ex. plagiat och fusk). Du får praktisk träning inom olika akademiska texttyper, ökad medvetenhet om skrivprocessen, god kännedom om språkliga hjälpmedel och textverktyg samt förmåga att kritiskt granska andras texter.

Kursen examineras genom löpande obligatoriska uppgifter samt avslutande seminarium.

Admission Requirements

Grundläggande samt 30 hp i valfritt ämne.

Important dates – spring semester 2022

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

distans Lund, kvartsfart
In Swedish
17 januari 2022 – 5 juni 2022

Öppnar för sen anmälan den 15 december 2021

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Full course tuition fee: SEK 13,750
First payment: SEK 13,750
Convert currency

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Vårterminen 2022

Öppnar 15 december

Swedish

More about the subject, research, staff etc.

Page Manager: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-15