Kurs

Kurskod: SVEB20
Engelsk titel: Swedish: The Art of Speaking, Writing and Persuasion
Högskolepoäng: 7,5

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även höstterminen 2024. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: halvfart , dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-03-19
Anmälningskod: LU-76707
Behörighet: Grundläggande behörighet

Introduktionsmöte: 2024-01-15 kl. 9.15 – 10.00 i SOL:L207

Lärare: Kikki Nillasdotter , Sanna Skärlund

Beskrivning

Vill du förbättra dina skriftliga och muntliga språkfärdigheter?  

Vem vänder sig kursen till?

Kursen ingår som en av kurserna i kurspaketet Introduktionstermin och kan inte sökas som fristående kurs. Om du vill läsa en motsvarande kurs som fristående kurs hänvisar vi till Skriva, övertyga, mottagaranpassa (SVEG15).

Vad innehåller kursen?

Kursen Tala, skriva, övertyga ger dig teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i svenska och gör dig medveten om genrekrav inom yrkesliv och högre studier. I kursen går vi igenom framförandeteknik, textuppbyggnad, språkriktighet och språkvårdsfrågor, samt tekniker för att argumentera och övertyga. En viktig del av kursen är att du ska utveckla din förmåga att kritiskt granska andras texter och bearbeta egna.

Kursens placering i din studiegång

Kursen ingår som en av kurserna i kurspaketet Introduktionstermin

Studieämnet Svenska kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex. Filosofie kandidatexamen 180 hp). Utbildning i ämnet Svenska finns även på avancerad nivå inom Masterprogrammet i Språk och språkvetenskap.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Svenska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15