Kurs

Kurskod: SVAA01
Engelsk titel: Swedish as a Second Language: First level, Part I
Högskolepoäng: 15

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även vårterminen 2023. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2022
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2022-08-29 – 2023-01-15
Anmälningskod: LU-37003
Behörighet: Grundläggande behörighet

Lärare: Anna Flyman Mattsson, Jennifer Vestergård

Information

Introduktionsmöte för kursen sker 31/8 klockan 16:15-18:00 över zoom. Länk till zoom-rum: https://lu-se.zoom.us/j/69034500207

Beskrivning

Vad innebär det att lära sig språk? Och mer specifikt, vad innebär det att lära sig svenska om man inte har svenska som modersmål?

I ämnet svenska som andraspråk behandlas de utmaningar människor ställs inför när de lär sig svenska, men ämnet handlar också om andraspråksforskning i stort, om att kartlägga och förstå vilka faktorer som generellt är viktiga i språkinlärningssituationen, både hos barn och vuxna.

Kursens innehåll

Första delen av grundkursen i Svenska som andraspråk ger en introduktion till ämnet i samhället som studeras utifrån ett samhälls- och utbildningsperspektiv. Du tränar ditt eget akademiska skrivande och får dessutom kunskap om hur litteracitet utvecklas i ett andraspråk och om läs- och skrivsvårigheter och alfabetisering utifrån läs- och skrivinlärning på modersmålet.  

Kursens genomförande

Kursen är i grunden en halvfartskurs på distans med ett eller ett par undervisningstillfällen i veckan, med stöd av nätbaserad lärplattform och digitala verktyg. Det innebär att du behöver ha tillgång till dator med kamera och nätuppkoppling för att läsa kursen. Det går bra att läsa Svenska som andraspråk: Grundkurs I och Svenska som andraspråk: Grundkurs II under en och samma termin och därmed läsa på helfart, dvs. 30 hp på en termin.

Kursen förutsätter goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift.

Vem vänder sig kursen till?

Kurserna i ämnet i Svenska som andraspråk vid Lunds universitet riktar sig i första hand till dig som undervisar eller vill undervisa SFI eller svenska som andraspråk i skolan eller är intresserad av det akademiska ämnet svenska som andraspråk. Om du vill ha en kurs där du kan utveckla din egen språkförmåga ska du leta efter kurser i Svenska för studerande med utländsk bakgrund (om du redan har behörighet i svenska för högskolestudier) eller Svenska som främmande språk (om du ännu inte har behörighet i svenska).

Note that this course requires basic eligibility in Swedish (Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 or Tisus). If you are looking for beginner's courses in Swedish, they are called Swedish as a foreign languages/Svenska som främmande språk.

Kursens placering

Studieämnet svenska som andraspråk kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex. Filosofie kandidatexamen 180 hp).

Delkurser

  1. Svenska som andraspråk i skola och samhälle, 4,5 hp
  2. Akademiskt läsande och skrivande, 3 hp
  3. Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk, 7,5 hp

Utbildningstillfällen – vårterminen 2023

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Eftermiddagstid distans Lund, halvfart
16 januari 2023 – 4 juni 2023

Öppnar för sen anmälan den 15 december 2022

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Svenska som andraspråk: Grundkurs I är 27 500 SEK.

Svenska som andraspråk

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15