Kurs

Kurskod: SVAA01
Engelsk titel: Swedish as a Second Language: First Level, Part I
Högskolepoäng: 15

OBS! Informationen nedan är från höstterminen 2022. Kursen ges även innevarande termin. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2022
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2022-08-29 – 2023-01-15
Anmälningskod: LU-37003
Behörighet: Grundläggande behörighet

Lärare: Anna Flyman Mattsson, Jennifer Vestergård

Information

Introduktionsmöte för kursen sker 31/8 klockan 16:15-18:00 över zoom. Länk till zoom-rum: https://lu-se.zoom.us/j/69034500207

Beskrivning

Vad innebär det att lära sig språk? Och mer specifikt, vad innebär det att lära sig svenska om man inte har svenska som modersmål? I ämnet Svenska som andraspråk behandlas de utmaningar människor ställs inför när de lär sig svenska, men ämnet handlar också om andraspråksforskning i stort, om att kartlägga och förstå vilka faktorer som generellt är viktiga i språkinlärningssituationen, både hos barn och vuxna.

Note that this course requires basic eligibility in Swedish (Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 or Tisus). If you are looking for beginner's courses in Swedish, they are called Swedish as a foreign language/Svenska som främmande språk.

Kursens innehåll

Första delen av grundkursen i Svenska som andraspråk ger en introduktion till ämnet i samhället som studeras utifrån ett samhälls- och utbildningsperspektiv. Du tränar ditt eget akademiska skrivande och får dessutom kunskap om hur litteracitet utvecklas i ett andraspråk och om läs- och skrivsvårigheter och alfabetisering utifrån läs- och skrivinlärning på modersmålet.  

Kursens genomförande

Kursen ges på distans med stöd av den nätbaserade lärplattformen Canvas. Kursen innehåller regelbundna lektioner på Zoom. Du behöver ha tillgång till en dator med internetuppkoppling, webbkamera och headset under hela kursperioden.

Kursen examineras med en digitalt övervakad tentamen på distans. Under tentan måste du se till att du har en stabil internetuppkoppling, webbkamera, mikrofon och högtalare (headset får inte användas vid examination). Du måste också ha tillgång till ytterligare en enhet med kamera och tillgång till zoom-appen (helst en mobiltelefon) samt en app för inskanning av dokument. Läs mer om hur det fungerar på vår hemsida: https://www.sol.lu.se/utbildning/zoomtentamen/.

Det går bra att läsa Svenska som andraspråk: Grundkurs I och Svenska som andraspråk: Grundkurs II under en och samma termin och därmed läsa på helfart, dvs. 30 hp på en termin.

Kursen förutsätter goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift.

Vem vänder sig kursen till?

Kurserna i ämnet Svenska som andraspråk vid Lunds universitet riktar sig i första hand till dig som undervisar eller vill undervisa SFI eller svenska som andraspråk i skolan eller är intresserad av det akademiska ämnet svenska som andraspråk. Om du vill ha en kurs där du kan utveckla din egen språkförmåga ska du leta efter kurser i Svenska för studerande med utländsk bakgrund (om du redan har behörighet i svenska för högskolestudier) eller Svenska som främmande språk (om du ännu inte har behörighet i svenska).

Kursens placering

Studieämnet Svenska som andraspråk kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex. Filosofie kandidatexamen 180 hp). Utbildning i ämnet Svenska som andraspråk finns även på avancerad nivå inom Masterprogrammet i Språk och språkvetenskap.

Ingående delar

  • Svenska som andraspråk i skola och samhälle, 4,5 hp
  • Akademiskt läsande och skrivande, 3 hp
  • Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk, 7,5 hp

Utbildningstillfällen – vårterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Eftermiddagstid distans Lund, halvfart
15 januari 2024 – 2 juni 2024

Öppnar för sen anmälan den 15 december 2023

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Svenska som andraspråk: Grundkurs I är 27 500 SEK.

Svenska som andraspråk

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Öppna föreläsningar i svenska som andraspråk

Välkommen till våra öppna föreläsningar på Språk- och litteraturcentrum.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15