Kurs

Kurskod: SPAK01
Engelsk titel: Spanish: B. A. Degree Essay
Högskolepoäng: 30

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även höstterminen 2024. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Kursspråk: spanska
Anmälningskod: LU-76510
Behörighet: Grundläggande behörighet samt kunskaper motsvarande SPAA20 Spanska: Fortsättningskurs, 30 hp.
 

Introduktionsmöte: 2024-01-16 kl. 9.15 – 12.00 i SOL:L615

Lärare: Carlos Henderson, Ingela Johansson

Beskrivning

Kandidatkursen ger dig fördjupade kunskaper om språk, litteratur och kultur i Spanien och Spanskamerika. Den innehåller ett vetenskapligt fokus och avslutas med ett examensarbete inom ett fördjupningsområde. Under hela kursen tränas den muntliga och skriftliga språkfärdigheten. Vi har ett närvarokrav på 80 % på varje delkurs.

Kursen består av tre delkurser.

Delkurs 1 är en introduktionskurs till spanskspråkig litteratur- och kulturvetenskap, där vi studerar flera olika kulturella uttryck från den spanskspråkiga världen. Delkursen har ett speciellt fokus på frågan om hur etik och estetik samspelar i ett konstverk. Vi läser också en rad akademiska texter för fördjupad förståelse.

I delkurs 2, Spansk språkvetenskap som vetenskaplig disciplin, studerar vi språket med utgångspunkt i ett antal vetenskapliga artiklar som genomsyras av de senaste språkvetenskapliga ansatserna. De teoretiska ramverken tillämpas också praktiskt. Även förmåga att redovisa vetenskapliga resultat muntligt tränas.

I delkurs 3, Examensarbete, fördjupar du dig inom ett språk-, litteratur- eller kulturvetenskapligt inriktat ämne, som du presenterar i en uppsats på ca 20 sidor författad på spanska. Under kursens gång deltar du i seminarier och handledning och presenterar slutligen ett examensarbete på ett framläggningsseminarium. I delkursen tränas och examineras förmågan att redovisa vetenskapliga resultat både skriftligt och muntligt. 

Ingående delar

  • Spansk litteraturvetenskap som vetenskaplig disciplin, 7,5 hp
  • Spansk språkvetenskap som vetenskaplig disciplin, 7,5 hp
  • Examensarbete, 15 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
På spanska
2 september 2024 – 19 januari 2025

Sista anmälningsdag den 15 april 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Spanska: Kandidatkurs är 57 500 SEK.

Spanska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15