Kurs

Kurskod: SPAB14
Engelsk titel: Spanish: Latin American Narcoculture
Högskolepoäng: 7,5

Dekanen beslutar att

  • HT-fakulteterna tillfälligt ska övergå till undervisning och examination på distans med stöd av exempelvis lärplattformen Canvas eller verktyget Zoom. Undantag kan göras med hänsyn till t ex gruppstorlekar. Övergången ska ske med start den 18 mars 2020 och ska gälla till dess att rekommendationerna med anledning av coronaepidemin ändras.

Försäkra dig om att vi kan nå dig – kontrollera att din e-postadress i Ladok är korrekt: www.student.lu.se

Kurstillfälle: sommaren 2020
Studiesätt: kvartsfart, dagtid
Kursperiod: 2020-05-25 – 2020-08-21
Anmälningskod: LU-S3011
Behörighet: Grundläggande samt Spanska: Fortsättningskurs (SPAA22) eller motsvarande kunskaper.

Introduktionsmöte: 2020-05-26 kl. 10.00 – 12.00

Lärare: Antonio Vázquez

Beskrivning

Kursen ger fördjupade kunskaper om det samtida latinamerikanska samhället genom film, skönlitteratur och sakprosatexter. Fokus är hur narkotikahandel och knarkkarteller präglat samhälle och kulturliv i främst Mexiko och Colombia.

Under kursens gång diskuteras de filmer och texter i olika genrer som ingår, såväl muntligt som i skriftliga inlämningsuppgifter. Studenterna tränas i att anlägga kritiska perspektiv på den så kallade narkokulturen och i att presentera dem i genreanpassat tal samt i akademiskt stringenta texter.

Observera

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Spanska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.