Kurs

Kurskod: NODA24
Engelsk titel: Danish: Level 2
Högskolepoäng: 30

Med anledning av regeringens meddelande den 29 maj, att en återgång till campusundervisning är möjlig fr.o.m. 15 juni, gäller följande angående undervisning på HT-fakulteterna under hösten:

  • På grund av pågående coronapandemi (covid-19) och de restriktioner som är utfärdade kommer undervisningen för höstens kurser att ha begränsat antal träffar på campus beroende på tillgången på lämpliga lokaler. Till stor del kommer undervisningen att bedrivas på distans. Detaljerad information om vad som gäller för din kurs meddelas nedan.
  • I det fall undervisningen ges på campus finns för varje undervisningslokal anvisade in- och utpassager i förhållande till trapphus, korridorer och entréer (in- och utgångar). Tag hänsyn och följ instruktionerna noga. Handsprit ska finnas tillgänglig i alla lärosalar och grupprum.

Försäkra dig om att vi kan nå dig – kontrollera att din e-postadress i Ladok är korrekt: www.student.lu.se

Var uppmärksam på annorlunda starttider på dina undervisningsmoment. Angivna tider i ditt kursschema gäller.

Kurstillfälle: höstterminen 2020
Termin: 2
Utbildningsform: både campus/online
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2020-01-20 – 2021-01-17
Kursspråk: danska
Behörighet: Grundläggande samt NODA13 (Danska, grundkurs, 30 högskolepoäng) eller motsvarande kunskaper.

Introduktionsmöte: 2020-09-01 kl. 10.00 – 11.00 i SOL:L201

Lärare: Lone Koldtoft

Beskrivning

Kursens innehåll

I fortsättningskursen får du bredda och fördjupa både dina färdigheter i danska och dina kunskaper om Danmark. Kursen är alltså både teoretisk och praktisk. De teoretiska delarna ska ge dig möjlighet att kunna sätta det danska språket i ett socialt, kulturellt och litterärt sammanhang, och de fördjupar dina kunskaper om modern dansk litteratur och offentlig debatt. I de praktiska delarna utvecklar du dina muntliga och skriftliga färdigheter i danska och du arbetar med texter på olika sätt, dels språklig/retorisk och litterär textanalys, dels översättning från danska till svenska. 

Kursens placering

Studieämnet danska kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180 hp). Delkurserna inom fortsättningskursen kan även läsas som fristående kurser: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, fördjupning 7,5 hp, Retoriken i moderna danska medier 7,5 hp, Modern dansk litteratur 7,5 hp och Översättning från danska till svenska 7,5 hp. Notera att kurserna förutsätter att man redan har läst grundläggande kurser i danska. För information om kursutbudet i danska, se översikt på institutionens hemsida.

Delkurser

  1. Retoriken i moderna danska medier, 7,5 hp
  2. Muntlig och skriftlig språkfärdighet, fördjupning, 7,5 hp
  3. Modern dansk litteratur, 7,5 hp
  4. Översättning från danska till svenska, 7,5 hp

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Danska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.