lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Danish: Level 2

NODA24

Course code: NODA24
Swedish title: Danska: Fortsättningskurs
ECTS credits: 30

Semester:

The information below is about this semester. The course is also given spring 2020. Choose semester above for more information!

Study period: autumn 2019
Type of studies: part time, day
Study period: 2019-09-02 – 2020-06-07
Language of instruction: Danish
Application code: LU-34062

Introductory meeting: 2019-09-05 at 10.15 – 13.00: SOL:L303a

Teachers: Lone Koldtoft

Description

Kursens innehåll

I fortsättningskursen får du bredda och fördjupa både dina färdigheter i danska och dina kunskaper om Danmark. Kursen är alltså både teoretisk och praktisk. De teoretiska delarna ska ge dig möjlighet att kunna sätta det danska språket i ett socialt, kulturellt och litterärt sammanhang, och de fördjupar dina kunskaper om modern dansk litteratur och offentlig debatt. I de praktiska delarna utvecklar du dina muntliga och skriftliga färdigheter i danska och du arbetar med texter på olika sätt, dels språklig/retorisk och litterär textanalys, dels översättning från danska till svenska. 

Kursens placering

Studieämnet danska kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180 hp). Delkurserna inom fortsättningskursen kan även läsas som fristående kurser: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, fördjupning 7,5 hp, Retoriken i moderna danska medier 7,5 hp, Modern dansk litteratur 7,5 hp och Översättning från danska till svenska 7,5 hp. Notera att kurserna förutsätter att man redan har läst grundläggande kurser i danska. För information om kursutbudet i danska, se översikt på institutionens hemsida.

Modules

  1. Rhetorical Discourse in Modern Danish Media, 7.5 ECTS
  2. Oral and Written Proficiency, Level 2, 7.5 ECTS
  3. Modern Danish literature, 7.5 ECTS
  4. Translation from Danish into Swedish, 7.5 ECTS

Important dates – Spring semester 2020

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart 50%
In Danish
20 januari 2020 – 17 januari 2021

Stängd för anmälan

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Full course tuition fee: SEK 50 000
First payment: SEK 50 000
Convert currency

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions